พรหมสิทธิ์ http://prommasit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดใจยอมรับสังคม กับปิดกั้นสังคม เป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 Sat, 06 Feb 2021 5:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเป็นมารดาของท่าน ถึงเวลาหายใจเองไม่ค่อยได้ จะให้ท่านไปตามอัตภาพไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 Sat, 06 Feb 2021 5:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆ่ามนุษย์หนึ่งคน กับฆ่ามดหนึ่งรัง อันไหนจะบาปกว่ากัน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 Sat, 06 Feb 2021 4:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้จะไปบำบัด รพ.ศรีธัญญา ขอกำลังใจและคำแนะนำหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 Sat, 06 Feb 2021 11:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันร้ายทุกคนมาหลายปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 Sat, 06 Feb 2021 4:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังมีอยู่ไหมครับ "รักแท้" กัดก้อนกินเกลือด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 Sat, 06 Feb 2021 3:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แยกความหมาย โมหะ ตัณหา โลภะ ละโมบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 Sat, 06 Feb 2021 3:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่มีองค์ สามารถร้องเพลง ฟังเพลง หรือทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันได้ไหมค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 Fri, 05 Feb 2021 22:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศล คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 Wed, 03 Mar 2021 8:43:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเอาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออก แล้วเราไม่เติมบุญกุศล ได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 Sun, 24 Jan 2021 0:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมประกอบกุศลก่อนแล้วถึงจะมาแก้ทุกข์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 Sun, 24 Jan 2021 0:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กุศล" ความหมายและอานิสงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 Sun, 24 Jan 2021 7:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสบียงบุญ กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 Sun, 24 Jan 2021 0:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่ากล่าวโทษฟ้าฝน ธรรมชาติ บาปหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 Sun, 24 Jan 2021 0:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญกุศลให้เกิดอานิสงส์อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 Sun, 24 Jan 2021 0:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความโลภ มี ๓ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 Sat, 23 Jan 2021 23:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำให้หายจากการ "เบื่อ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 Sat, 23 Jan 2021 22:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณโดนมายานี้ควบคุมไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 Sat, 23 Jan 2021 22:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลภ โกรธ หลงเป็นมายา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 Sat, 23 Jan 2021 22:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["โมหะ" หลงอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 Sat, 23 Jan 2021 22:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทิศบุญกับของเซ่นไหว้ อย่างไหนดีกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 Sat, 09 Jan 2021 19:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกุศลไม่สูญหาย รอสัปปายะถึงให้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 Sat, 09 Jan 2021 19:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 Sat, 09 Jan 2021 19:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตานขันข้าวให้คนตายทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 Sat, 09 Jan 2021 19:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการทำบุญไปสู่กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 Sat, 09 Jan 2021 19:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ อาบน้ำมนต์ เกิดอานุภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 Wed, 10 Mar 2021 9:42:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=54&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=54&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเรื่องจริงเหรอ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=54&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=54&gblog=13 Fri, 05 Feb 2021 20:10:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่อุมาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 Tue, 21 May 2019 2:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่ลักษมี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 Tue, 21 May 2019 2:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่สุรัสวดี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 Tue, 21 May 2019 2:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิฆะ ขัดเคืองใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 Tue, 03 Nov 2020 0:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาฆาตแค้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 Tue, 03 Nov 2020 0:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ใจร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 Tue, 03 Nov 2020 0:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิเสธลูกสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 Tue, 03 Nov 2020 0:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 Tue, 03 Nov 2020 0:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลอกหลวง บีบคั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 Tue, 03 Nov 2020 0:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมทำร้ายผู้หญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 Tue, 03 Nov 2020 0:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอยากฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 Tue, 03 Nov 2020 0:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมบีบคั้น ให้เขาเป็นไปตามใจเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 Tue, 03 Nov 2020 8:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมไม่เห็นความสำคัญ ไม่ประจักษ์ว่าสิ่งนัั้นจะทำให้เกิดอันตราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 Tue, 03 Nov 2020 0:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แบบมีปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 Fri, 16 Apr 2021 17:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วางใจอย่างไรท่ามกลางวิกฤติภัย COVID-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 Fri, 16 Apr 2021 17:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสวดมนต์ไล่โควิดไม่ได้ แต่เป็นการให้กำลังใจทางจิตวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 Fri, 16 Apr 2021 17:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสมาธิสามารถช่วยเรื่องโควิดได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 Fri, 16 Apr 2021 17:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์รัตนสูตร ไล่โรคไว้รัสโควิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 Fri, 16 Apr 2021 17:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดคาถาเงินล้าน จะมีเงินล้านหรือเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 Fri, 16 Apr 2021 17:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์เราได้ยินเสียงแปลกๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 Fri, 16 Apr 2021 17:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้คาถา อย่าคิดว่าเป็นคาถาเฉยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 Fri, 16 Apr 2021 17:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ เป็นสีลัพตปรามาส มิจฉาทิฎฐิ หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 Fri, 16 Apr 2021 17:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 Fri, 16 Apr 2021 17:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการสวดให้เหมือนอาจารย์ต้นแบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 Fri, 16 Apr 2021 17:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แผ่เมตตาแต่ฝันเห็นคนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 Fri, 16 Apr 2021 17:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ถ้าไม่ขออนุญาตจะผิดไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 Fri, 16 Apr 2021 17:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์อย่างไรให้เกิดอานิสงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 Fri, 16 Apr 2021 17:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบางรูปทำไมทำวัตรเช้า-เย็น ถึงขี้เกียจทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 Fri, 16 Apr 2021 17:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ตื่นนอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 Fri, 16 Apr 2021 17:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีแต่ผิดทาง ไม่เหลืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 Wed, 30 Sep 2020 0:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 Wed, 30 Sep 2020 0:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 Tue, 29 Sep 2020 23:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคืออะไร?  ไม่ปฏิบัติได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 Tue, 29 Oct 2019 0:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ เข้าถึง "บวช" ไม่ตกนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 Mon, 20 May 2019 20:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนชอบเรียกว่าแม่ชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 Wed, 05 Aug 2020 22:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กะเทยเข้ามาบวช สามารถบรรลุธรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 Wed, 05 Aug 2020 22:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 Wed, 05 Aug 2020 21:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของการบวช บรรพชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 Wed, 05 Aug 2020 21:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นพระภิกษุเกิดความเบื่อ เซ็ง เพราะอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 Wed, 05 Aug 2020 21:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าสตรีออกบวชพระสัทธรรมจะอยู่ได้ไม่นาน จริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 Wed, 05 Aug 2020 21:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของการเป็น "โรคซึมเศร้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 Tue, 01 Dec 2020 6:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินเสียงคุยกันอยู่ในหูตลอดเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 19:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากมีโลกหลังความตายไปแล้ว แต่ไม่มีพระเจ้าจะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 19:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากเราทำศัลยกรรมแล้ว ตายไปใบหน้าที่พบจะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 19:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราตกนรกไป เรามีโอกาศที่เราจะสู้กลับยมบาลได้หรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 19:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเดิมแท้ ต้องไม่มีธาตุรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 Mon, 31 Aug 2020 0:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของเด็กบริสุทธิ์หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 Wed, 29 Jul 2020 13:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใต้สำนึก กับอาลยวิญญาณ อันไหนจะลึกกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 Wed, 29 Jul 2020 13:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่พร่องและพร้อม มีความสัปปายะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 Wed, 29 Jul 2020 13:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกติเกิดมาไม่พร่อง แต่เริ่มเดินจะพร่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 Wed, 29 Jul 2020 12:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีอยู่จริง แต่วัตถุข้างนอกไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 Wed, 29 Jul 2020 12:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะนิพพานมีอาลยวิญญาณ แต่เราไม่ถูกครอบงำแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 Wed, 29 Jul 2020 12:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลัย ก็คือ สิ่งที่เรายึดมั่น ผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 Wed, 29 Jul 2020 12:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณนี้ มีความหมาย ๒ นัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 Wed, 29 Jul 2020 12:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณ เป็นจิตที่เป็นรากฐานซึ่งอยู่ในภาวะธรรมชาติล้วนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 12:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเริงระบำคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 12:29:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณ มโน เป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 12:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเป็นธาตุรู้ อวิชชา เป็นธาตุไม่รู้ อย่างนี้แปลผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 12:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เถรวาทบอกว่า "จิตเดิม" ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดุ้นไฟ เปรียบเสมือนกับกิเลส ถ้าเรามารนตัวเองอยู่เรื่อยเราก็จะร้อนรน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 12:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีตัดรากเหง้าของความอยากต้องทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 12:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คัทเอาท์ (cut-out) ตัวตัดวงจรกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 12:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสมะสงบจากกิเลสตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 12:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำลายหรือตัดกิเลสได้ด้วยหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 11:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีบรรเทาทุกข์ จากการซึมเศร้า (Depression disorder)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 Fri, 29 Jan 2021 7:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารโทสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 Sat, 23 Jan 2021 23:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะที่รู้อารมณ์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 Wed, 29 Jul 2020 0:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 Wed, 29 Jul 2020 0:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟ ปืน อารมณ์ อันไหนน่ากลัวที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 0:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้เซ็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 0:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["เข้าใจ" ถึงจะไม่โกรธได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 0:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความโกรธ แต่ไม่เอาความโกรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 0:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่กับโชคชะตาตนเอง มีวิธีแก้ไขอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 0:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกศาสนามีการลิขิตหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 Sun, 26 Jul 2020 10:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนชื่อไปตามศาสนาที่ตัวเองสังกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 Sun, 26 Jul 2020 10:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 Sun, 26 Jul 2020 10:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยมีอศาสนิกที่เกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่มีศาสนาไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 Sun, 26 Jul 2020 10:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาคล้ายฝิ่น เป็นสิ่งมอมเมาประชาชนหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 Sun, 26 Jul 2020 10:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดพระเจ้าสร้างโลก มีอยู่ในทุกศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 Sun, 26 Jul 2020 10:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้ามาจากไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 Sun, 26 Jul 2020 10:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนเราเกิดมาจึงต้องเป็นทุกข์ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 Sun, 26 Jul 2020 10:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้ามีจริงหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 Sun, 26 Jul 2020 10:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนในศาสนาต้องเข่นฆ่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 Sun, 26 Jul 2020 10:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักปรัชญามักจะแสวงหาปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 Sun, 26 Jul 2020 10:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าติดในรูปแห่งศาสนา เป็นปริศนาธรรมแฝง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 Sun, 26 Jul 2020 10:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วจะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 Sun, 26 Jul 2020 10:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามีสิทธิ์นับถือมากกว่าหนึ่งศาสนามั้ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 Sun, 26 Jul 2020 10:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องมีศาสนาต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 Sun, 26 Jul 2020 10:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การผสมผสานออกแบบ โลก จักรวาล จักรภพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 Sun, 26 Jul 2020 10:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจารณ์ศาสนาอย่างเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 Sun, 26 Jul 2020 10:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครคือผู้พิพากษาโลก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 Sun, 26 Jul 2020 10:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเกี่ยวกับ "ศาสนาอิสลาม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 Sun, 26 Jul 2020 10:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามนุษย์ฉลาด ไอคิวสูง จะเลิกนับถือศาสนา ใช่หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 Sun, 26 Jul 2020 10:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีชีวิตเพื่ออยู่ให้เพื่อเรียนรู้ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 Sun, 26 Jul 2020 10:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนลึก "ทุกศาสนา" เป็นวิทยาศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 Sun, 26 Jul 2020 10:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีศาสนา ไม่เชื่อนรก จะตกนรกไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 Sun, 26 Jul 2020 9:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเปลี่ยนศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 Sun, 26 Jul 2020 9:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 Sun, 26 Jul 2020 9:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้สิ้นกัปป์แล้ว โลกต้องใช้เวลาปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 Sun, 26 Jul 2020 9:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 Sun, 26 Jul 2020 9:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ไขพวกคลั่งศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 Sun, 26 Jul 2020 9:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแบ่งจิตแบบเพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 Sun, 26 Jul 2020 9:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเพลโต เรื่อง "แบบ (Forms)"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 Sun, 26 Jul 2020 9:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือธาตุแท้ของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 Sun, 26 Jul 2020 9:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกแห่งความจริงประกอบด้วยอะไรบ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 Sun, 26 Jul 2020 9:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือเนื้อแท้ของจักรวาล (cosmos)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 Sun, 26 Jul 2020 9:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 Sun, 26 Jul 2020 9:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบยอดคติความคิดเกี่ยวกับ "พระเจ้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 Sun, 26 Jul 2020 9:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่ม พระบรมธาตุเจดีย์ (พิเศษ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 Sun, 28 Feb 2021 20:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการ คำกล่าวตั้งปณิธาน ทำบุญสร้างกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 Sun, 28 Feb 2021 20:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน พระธาตุดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 Sat, 27 Feb 2021 19:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่มพระธาตุ (สมบูรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 Mon, 22 Feb 2021 13:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมห่มผ้าพระธาตุจึงได้ชื่อว่าสืบพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 Tue, 19 Jan 2021 18:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า "สืบพระศาสนา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 Sat, 03 Oct 2020 21:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวาย "ห่มผ้าพระธาตุ" เจดีย์ เป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร? (ยาว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 Wed, 22 Jul 2020 1:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 Wed, 22 Jul 2020 0:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ มหากุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 Wed, 22 Jul 2020 0:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูดบอกกล่าวยกผ้าห่มพระธาตุขึ้นบ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 Wed, 22 Jul 2020 0:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า "สืบพระศาสนา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 Wed, 22 Jul 2020 0:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 Wed, 22 Jul 2020 0:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 Sun, 20 Sep 2020 2:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 Sat, 19 Sep 2020 1:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ศีล" ปล่อยไปตามธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 Mon, 31 Aug 2020 0:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สำรวม เกิดจากไม่เข้าใจ ขาดปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 Fri, 24 Jul 2020 1:02:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยชื่นชอบ หลงใหล จึงเกิดสัญญาวิปลาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 Fri, 24 Jul 2020 1:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสำรวม ระมัดระวังได้ จะต้องมีปัญญาเข้าใจ ถึงจะทำได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 Fri, 24 Jul 2020 0:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงสละชีวิตเพื่อรักษาศีล เป็นการเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 Fri, 24 Jul 2020 0:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สำรวมก็คือไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 Fri, 24 Jul 2020 0:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำคือศีล ย่อมล้างมลทินได้ แก้กรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 Fri, 24 Jul 2020 0:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ผู้มีศีล" ทำให้เกิดทรัพย์สิน ชื่อเสียง ได้อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 Fri, 24 Jul 2020 0:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล มีรสชาติ มีอาการอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 Fri, 24 Jul 2020 0:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลมีเจตนาเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 Fri, 24 Jul 2020 0:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล แปลว่าอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 Fri, 24 Jul 2020 0:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์วิสุทธิมรรค ควรแปลอย่างไรให้เข้าใจ เข้าถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 Fri, 24 Jul 2020 0:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จำเป็นต้องมีศีลก่อนภาวนาไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 Fri, 24 Jul 2020 0:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเป็นกิเลสหรือไม่? อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 Fri, 24 Jul 2020 0:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราไม่กินเหล้าแบบกินชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 Fri, 24 Jul 2020 0:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าข้าไม่ลงนรก แล้วใครจะลงนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 Fri, 24 Jul 2020 0:30:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลัพพตปรามาสเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 Fri, 24 Jul 2020 0:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขโมยอย่างไรชื่อว่าผิดศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 Fri, 24 Jul 2020 0:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การถือศีลเพื่อให้มีสิทธิ์ดำรงอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 Fri, 24 Jul 2020 0:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดศีลแล้วค่อยมารักษาใจใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 Fri, 24 Jul 2020 0:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณทำอะไร ให้เหมาะสมแก่ตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 Fri, 17 Jul 2020 6:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำแท้ง ทุกศาสนาบอกว่าบาปไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 Tue, 07 Jul 2020 10:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แท้งหลุด ไม่ตั้งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 Tue, 07 Jul 2020 10:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเด็กเกิดใหม่จึงร้องไห้ไม่หยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 Tue, 07 Jul 2020 10:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายแปลแยกศัพท์ "อัตตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 Sun, 26 Jul 2020 9:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนวการก่อเกิดแห่งสรรพสิ่งสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 Tue, 07 Jul 2020 10:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้เรื่องอัตตา อนัตตาเพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 Tue, 07 Jul 2020 9:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 Tue, 07 Jul 2020 9:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็น "อัตตา" แต่อัตตาอยู่ใน "อนัตตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 Tue, 07 Jul 2020 9:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตากับอนัตตาเป็นของคู่กันไม่ควรแยกออกจากกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 Tue, 07 Jul 2020 9:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุน ก็คือปัจจัยที่จะต้องหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 Thu, 30 Jul 2020 12:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาทำไม่ดีกับเรา แล้วเราเอาคืนกลับ ผิดไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 Thu, 30 Jul 2020 12:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกทุกข์ทรมานจากการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 Thu, 30 Jul 2020 12:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อหนี้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เรารวยได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 Thu, 30 Jul 2020 12:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วขอเบียดเบียน ตรงนี้เราควรจะช่วยเหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 Thu, 30 Jul 2020 12:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราให้เขายืมเงิน ไม่คิดดอก ก็ยังถูกโกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 Thu, 30 Jul 2020 12:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหารคนรวย ไม่ใช่ประจบคนรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 Thu, 30 Jul 2020 12:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นแม่ทัพที่เก่งทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 Thu, 30 Jul 2020 12:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อค้าขายอาหารไม่หมด จะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 Thu, 30 Jul 2020 12:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักธุรกิจแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 Thu, 30 Jul 2020 11:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลยุทธ์ขอเพิ่มเงินเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 Thu, 30 Jul 2020 11:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลยุทธ์การสัมภาษณ์เข้างาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 Thu, 30 Jul 2020 11:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเล่นหุ้นก็เรียนรู้ธรรมะ ถ้าไม่..ก็เจ๊ง!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 Thu, 30 Jul 2020 11:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักที่ทำให้ร่ำรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 Thu, 30 Jul 2020 11:53:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จนและรวย คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 Thu, 30 Jul 2020 11:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดเชิงกลยุทธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 Thu, 30 Jul 2020 11:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของร้านค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 Thu, 30 Jul 2020 11:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พนักงานเบื่อ เซ็ง จะแก้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 Thu, 30 Jul 2020 11:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 Thu, 30 Jul 2020 11:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประชุมบุคลากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 Thu, 30 Jul 2020 11:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาตนเองของผู้บริหารธุรกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 Thu, 30 Jul 2020 11:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบัญชีลูกค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 Thu, 30 Jul 2020 11:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งเป้ายอดขายสิค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 Thu, 30 Jul 2020 11:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบธุรกิจสัมพันธ์กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 Thu, 30 Jul 2020 11:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญ บาป คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 Sat, 27 Feb 2021 23:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนตร์ พระธรรมจักร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 Sat, 20 Feb 2021 4:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินรอบพระธาตุเจดีย์ ให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 Sat, 20 Feb 2021 4:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ทำความสะอาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 Sat, 20 Feb 2021 4:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 Sat, 20 Feb 2021 4:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ปล่อยสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 Fri, 19 Feb 2021 17:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้จิตวุ่นวายระหว่างทำบุญสร้างกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 Thu, 18 Feb 2021 18:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตรแทนกัน ได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 Thu, 18 Feb 2021 18:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีนวดคนให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 Thu, 18 Feb 2021 18:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องทำบุญที่ โรงพยาบาลและวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 Tue, 22 Dec 2020 1:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างบุญก่อเกิดกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 Sat, 03 Oct 2020 21:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ปราโมทย์" เสริมส่งบุญกุศล ชีวิตไม่อับเฉา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 Sat, 03 Oct 2020 21:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญเอาหน้าและปิดทองหลังพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 Sat, 03 Oct 2020 21:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รับเงินสาปแช่งกับรับเงินที่เขายินดีให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 Sat, 03 Oct 2020 21:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบเงินให้เขาไปทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 Sat, 03 Oct 2020 21:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอื่นเอาของให้เรา แล้วเราเอาของนั้นไปให้คนอื่น ได้บุญไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 Sat, 03 Oct 2020 21:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญทางออนไลน์ได้บุญจริงไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 Sat, 03 Oct 2020 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดกิ่วอ๊วง ฮูดโจ้ว (九皇佛祖) สวดกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 Sat, 17 Oct 2020 1:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ กินยาถ่ายพยาธิ หรือยาปฏิชีวนะได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 Fri, 09 Oct 2020 21:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดร้านขายสเต็ก แต่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพิฆเนศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 Fri, 09 Oct 2020 21:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริษัทห้ามพนักงานนำเนื้อสัตว์ เข้าภายในบริษัทในช่วงกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 Fri, 09 Oct 2020 20:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ ได้อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 Fri, 09 Oct 2020 20:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา กินเจ (食齋) ตอบคำถามสมเด็จพระสังฆราช-หลวงปู่แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 Tue, 01 Oct 2019 22:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินของไหว้เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 Mon, 30 Sep 2019 17:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระก็กินเนื้อสัตว์ แต่ทำไมบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 Mon, 30 Sep 2019 17:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคิดยังไง เรากินอาหารเข้าไปในร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 Mon, 30 Sep 2019 17:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิตกินเนื้อวัว ทั้งๆที่ไม่อยากกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 Mon, 30 Sep 2019 17:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินอาหารแบบให้มีความสุนทรีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 Mon, 30 Sep 2019 17:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตในการกินอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 Mon, 30 Sep 2019 22:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจในช่วงเทศกาล ไม่เหมือนกินเจเวลาอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 Mon, 30 Sep 2019 17:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 Mon, 30 Sep 2019 17:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา "ปางพระนาคปรก" จิตแห่งพุทธปัญญา มาปรกคุ้มครองพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 Thu, 18 Jul 2019 0:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญรอยตามพุทธองค์ ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 Thu, 30 Jul 2020 0:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ หมายความว่าอย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 Thu, 30 Jul 2020 0:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 Thu, 30 Jul 2020 0:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระทัยบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าเป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 Thu, 30 Jul 2020 0:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสรู้ธรรมคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 Thu, 30 Jul 2020 0:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคุณของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 Thu, 30 Jul 2020 0:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเรื่องของเยซูกับสิทธัตถะจึงมีผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 Thu, 30 Jul 2020 0:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 Thu, 30 Jul 2020 0:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าดำริจะโปรดอาจารย์ทั้ง ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 Thu, 30 Jul 2020 0:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าบาปไหม? ฆ่าเชื้อโรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 Thu, 30 Jul 2020 0:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การระลึกถึงพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 Thu, 30 Jul 2020 0:08:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ ก็คือตัวปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 Thu, 30 Jul 2020 0:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้ากับมหาวีระ วัดอยู่ใกล้ๆ กัน ทำไมไม่ไปมาหาสู่กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 Thu, 30 Jul 2020 0:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธที่ขนพระพุทธรูปออกไปทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 Thu, 30 Jul 2020 0:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 Wed, 29 Jul 2020 19:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉากหนังพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 Wed, 29 Jul 2020 19:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราไหว้พระพุทธเจ้าทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 Wed, 29 Jul 2020 19:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธรูปตามองต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 Wed, 29 Jul 2020 19:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อในพระพุทธเจ้า แต่ไม่เชื่อพระไตรปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 Wed, 29 Jul 2020 19:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโพธิสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 Wed, 29 Jul 2020 19:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ยังมีวิญญาณ อยู่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 Wed, 29 Jul 2020 19:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยพระพุทธบาท นิมิตหมาย เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 Wed, 29 Jul 2020 19:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 Wed, 29 Jul 2020 19:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนาปางพระนาคปรก จิตแห่งพุทธปัญญา มาปรกคุ้มครองพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 Wed, 29 Jul 2020 19:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมถึงมีเหตุการณ์ พระอินทร์มาหยิบเอาพระธาตุจากมวยผม โทณพราหมณ์ไปประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 Sat, 07 Sep 2019 0:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 Sat, 07 Sep 2019 0:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีลากระบวนการดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 Sat, 07 Sep 2019 0:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากพระพุทธเจ้าไม่เสวยสุกรมัทวะจะเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 Sat, 07 Sep 2019 0:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับวิบากกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 Sat, 07 Sep 2019 0:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 Sat, 07 Sep 2019 0:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 Sat, 07 Sep 2019 0:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 Sat, 07 Sep 2019 0:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 Sat, 07 Sep 2019 0:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๓ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 Sat, 07 Sep 2019 0:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 Sat, 07 Sep 2019 0:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 Sat, 07 Sep 2019 0:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุและผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 Sat, 07 Sep 2019 0:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่อยากสอน อะไรทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 Sat, 07 Sep 2019 0:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้อภัยแก่คนอื่น จึงจะได้รับสิทธิ์ให้เขา อภัยเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 Mon, 19 Apr 2021 23:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมแก้กรรมต้องส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 Wed, 27 Jan 2021 4:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวก่ายกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 Sat, 21 Nov 2020 0:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชดใช้กรรมแล้ว ยังต้องดูความประพฤติอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 Fri, 20 Nov 2020 8:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรม แก้ได้ลดหย่อนได้ แต่ตัวผลกรรมแก้ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 Fri, 20 Nov 2020 7:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็เป็นกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 Tue, 17 Nov 2020 23:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 Sun, 15 Nov 2020 0:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบวิธีการแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 Sun, 15 Nov 2020 0:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมไม่มีกาลเวลา ขึ้นอยู่กับเหตุและผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 Sun, 15 Nov 2020 0:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเป็นคนนิสัย "ไม่ยอม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 Sun, 15 Nov 2020 0:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 Sat, 04 Jul 2020 12:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 Sat, 04 Jul 2020 12:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แผ่เมตตา ได้ยินเสียงโอดครวญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 Tue, 23 Jun 2020 9:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนทำบุญเกิดมาสวย ดีจริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 Tue, 23 Jun 2020 9:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่อแว่วว่าจะทำไม่ดี แต่ไม่ห้าม จะบาปไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 Tue, 23 Jun 2020 9:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลบุญกุศลอะไรทำให้เป็นมหาเศรษฐี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 Tue, 23 Jun 2020 9:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราฝากเงินให้เขาไปทำบุญ แต่เขาไม่ได้ทำ เราจะได้บุญหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 Tue, 23 Jun 2020 9:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วทำบุญทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 Tue, 23 Jun 2020 9:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญกุศลด้วย "การตักบาตร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 Tue, 23 Jun 2020 9:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยสัตว์ แต่ก็จับสัตว์นั้นมาวนให้ปล่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 Tue, 23 Jun 2020 9:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไถ่ชีวิตโคกระบือได้บุญหรือไม่ทั้งๆ ที่เรายังกินเนื้อสัตว์นั้นอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 Tue, 23 Jun 2020 9:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอโหสิกรรมที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 Tue, 23 Jun 2020 9:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของวิธีแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 Sat, 11 Apr 2020 20:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรม แก้พฤติกรรม ไม่ใช่แก้กรรมที่ก่อมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 Thu, 09 Apr 2020 19:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=15&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ธรรมะ แก้โรค โควิด-19 (COVID-19) ได้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=15&gblog=21 Wed, 01 Apr 2020 16:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมที่ "เหตุวิบาก" ไม่ใช่แก้ที่ "ผลกรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 Mon, 30 Mar 2020 21:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิจารณากรรม 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 Tue, 14 Jan 2020 20:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กรรมบัง" คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 Wed, 22 May 2019 18:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์มากมาย  แล้วกรรมตามทันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 Wed, 22 May 2019 18:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้า.....ทำผิดได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 Wed, 22 May 2019 18:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำผิดรีบแก้ไข ทำถูกให้ทำเพิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม ต้องแก้ที่ตนเอง และต้องถูกวิธีด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนกำกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรมมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรทำกับเจ้ากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ อรหันต์สู่ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ชอบพูดแทงใจดำ เกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 Sun, 28 Jun 2020 23:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีถอน "จองเวร" ของเมียหลวง เมียน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมเพื่อหวังทรัพย์หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งหนีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจออะไรซ้ำๆ ซากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=13&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=13&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของการแก้กรรมคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=13&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=13&gblog=32 Tue, 29 Sep 2020 0:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมบ่งบอกจริตนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 Mon, 24 Feb 2020 19:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบกรรมราคะและตรงข้ามราคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 Mon, 24 Feb 2020 19:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม  ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 Thu, 25 Jul 2019 20:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอดีตลบล้างไม่ได้ แต่!! เคลียร์ แก้ไข บริหารได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 Mon, 22 Jul 2019 20:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 Wed, 22 May 2019 18:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอะไรมักผิดพลาดบ่อย และเสียโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 Wed, 22 May 2019 18:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมแรงต้องรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 Wed, 22 May 2019 18:23:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การฆ่า รับบาปแค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 Wed, 22 May 2019 18:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีลูกทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 Wed, 22 May 2019 18:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้รู้ให้กินยา เป็นปริศนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 Wed, 22 May 2019 18:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มะพร้าว รู้จักแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 Wed, 22 May 2019 18:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขอโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 Wed, 22 May 2019 18:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสอบถามมาขอตรวจชะตาคนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 Wed, 22 May 2019 18:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตของผู้ถือไม้แก้วจะลงโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 Wed, 22 May 2019 18:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิบากคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 Wed, 22 May 2019 18:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิเคราะห์คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 Wed, 22 May 2019 18:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรทำต่อกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเหนือกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม (ละเอียด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การส่งกระแสจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 Wed, 29 Jul 2020 19:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังคลื่นสัญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 Wed, 22 May 2019 13:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุเจดีย์จะหมดพลังไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 Wed, 22 May 2019 13:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอพลังจากองค์พระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 Wed, 22 May 2019 13:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์พระธาตุเจดีย์มีพลังได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 Wed, 22 May 2019 13:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดทวารรับพลังแห่งความเป็นทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 Wed, 22 May 2019 13:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 Wed, 22 May 2019 13:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจพลังพระชินธาตุเจ้าดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 Wed, 22 May 2019 13:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ด้วยกัน "ด้วยรัก" ยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 Sat, 22 Aug 2020 23:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกทนุถนอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 Sun, 21 Jun 2020 12:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เรียนรู้ความสุข แม้อยู่สวรรค์ก็ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 Sat, 20 Jul 2019 22:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คร่ำครวญอดีต ทำร้ายปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 Wed, 22 May 2019 22:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมมองแฟนที่เลิกไปแล้วถึงสวยงามกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 Wed, 22 May 2019 22:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระตรีมูรติ  แต่แฟนเป็นคนต่างศาสนาทำไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 Wed, 22 May 2019 22:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิภาวนา ส่งผลเรื่องบนเตียงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 Wed, 22 May 2019 22:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือไม่เกิดเป็นผู้ใหญ่เพราะผิดศีลข้อ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 Wed, 22 May 2019 22:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หึงแฟนเกิดจากอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 Wed, 22 May 2019 22:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงชะตาไม่มีคู่ ควรแก้ไขกรรมได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 Wed, 22 May 2019 22:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนเจ้าชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 Wed, 22 May 2019 22:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลงเพศแล้วบวช เป็นอะไรไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 Wed, 22 May 2019 22:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกช่วยตัวเองกับเสพสื่อลามกไม่ได้สักที ทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 Wed, 22 May 2019 22:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนศาสนาเพราะศรัทธาหรือเพราะรัก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 Wed, 22 May 2019 22:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายเลือดของพ่อแม่มีผลต่อนิสัยของลูกไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 Wed, 22 May 2019 22:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนชอบคุยหมกมุ่นทางเพศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 Wed, 22 May 2019 22:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหาร "กาม" อย่างไร ในเมื่อมีความต้องการสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 Wed, 22 May 2019 22:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ร้ายเขามีกิ๊ก ทำให้ครอบครัวแตกแยก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 Wed, 22 May 2019 22:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะความเงี่ยนเป็นบ่อเกิดของปัญหา ใช่รึไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 Wed, 22 May 2019 22:45:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไม่เอาผัว หยิ่งผยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 Wed, 22 May 2019 22:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดหวังในรักจะต้องคิดอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 Wed, 22 May 2019 22:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงคนรักเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 Wed, 22 May 2019 22:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยอาภัพรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 Wed, 22 May 2019 22:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมตีตัวออกห่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 Wed, 22 May 2019 22:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียและผัวในอุดมคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 Wed, 22 May 2019 22:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียหลวงเมียน้อย กัลยาณีแม่ศรีเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 Wed, 22 May 2019 22:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะให้เขาค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 Wed, 22 May 2019 22:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิสัยผู้หญิงบางคนที่มีจริตชอบค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 Wed, 22 May 2019 22:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 Wed, 22 May 2019 22:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายตื้อหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 Wed, 22 May 2019 22:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ว่ารักหลอกจะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 Wed, 22 May 2019 22:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ในการเป็นแฟนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 Wed, 22 May 2019 22:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการหาเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 Wed, 22 May 2019 22:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามีชอบเอาผู้หญิงที่รู้จักมาทำเป็นเมีย  ภรรยาจะทำยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 Wed, 22 May 2019 22:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หวงลูกสาวไม่ให้แต่งงานกับอาชีพใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 Wed, 22 May 2019 22:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของสาวเทียนสองเล่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 Wed, 22 May 2019 22:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ ๓ วิธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 Wed, 22 May 2019 22:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 Wed, 22 May 2019 22:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คูปองชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 Wed, 22 May 2019 22:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ชื่นชอบ สเป็คของคนเรา มีที่มาอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 Wed, 22 May 2019 22:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมวัยรุ่นชอบเหงา อยากมีแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 Wed, 22 May 2019 22:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแฟน แต่ดันไปรัก "กิ๊ก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 Wed, 22 May 2019 22:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่ถูกญาติทั้งสองฝ่ายกีดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 Wed, 22 May 2019 22:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไปเป็นเมียน้อยเขา เกิดจากวิบากกรรมอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 Wed, 22 May 2019 22:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้อมแก้มซึ่งกันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 Wed, 22 May 2019 22:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แล้วทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 Wed, 22 May 2019 22:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญยังกินเหล้า สูบบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 Wed, 22 May 2019 22:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญช่วยเหลือคน แต่ก็ยังทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 Wed, 22 May 2019 22:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สความรัก เรียนรู้ "รัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 Wed, 22 May 2019 22:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ด้วยกัน "ด้วยรัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 Wed, 22 May 2019 22:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีคู่ครอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 Wed, 22 May 2019 22:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดปลงผู้หญิง กลัวไม่มีเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 Wed, 22 May 2019 22:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จูบสาวที่ถ้ำหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 Wed, 22 May 2019 22:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้บำเพ็ญจะมีเซ็กส์ได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 Wed, 22 May 2019 22:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 Wed, 22 May 2019 22:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราเห็นผู้หญิงจึงเกิดความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 Wed, 22 May 2019 21:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หาผัวรวยไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 Wed, 22 May 2019 21:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตก็เอา อนาคตก็เอา จะไหวมั้ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 Wed, 22 May 2019 21:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 Wed, 22 May 2019 21:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวมีชู้แต่ก็ยังรักเมียลูกอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 Wed, 22 May 2019 21:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวแอบไปมีชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 Wed, 22 May 2019 21:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเทย อกหักเกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 Wed, 22 May 2019 21:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราถึงต้องเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 Wed, 22 May 2019 21:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 Wed, 22 May 2019 21:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวข้าใครอย่าแตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 Wed, 22 May 2019 21:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป็นผัว เป็นเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 Wed, 22 May 2019 21:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["หลงเสียงนาง" "ติดศาลา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 Wed, 22 May 2019 21:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวอยากทิ้งเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 Wed, 22 May 2019 21:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพศสัมพันธ์ สุขสมอารมณ์หมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 Wed, 22 May 2019 21:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ต่ำไปสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 Wed, 22 May 2019 21:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 Wed, 22 May 2019 21:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 Wed, 22 May 2019 21:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดให้ลืมอดีตกับแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 Wed, 22 May 2019 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะลืมแฟนเก่า (ชื่นชมได้แต่อย่าหลงใหล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 Wed, 22 May 2019 21:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีทำยังไงถึงจะได้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 Thu, 29 Apr 2021 2:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พระอุปคุต (ฉบับขัดเกลา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 Mon, 12 Apr 2021 1:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พระอุปคุต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 Sat, 10 Apr 2021 14:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วทำบุญทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 Mon, 05 Apr 2021 21:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญกุศลด้วย "การตักบาตร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 Mon, 05 Apr 2021 21:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยสัตว์ แต่ก็จับสัตว์นั้นมาวนให้ปล่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 Mon, 05 Apr 2021 21:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไถ่ชีวิตโคกระบือได้บุญหรือไม่ ทั้งๆ ที่เรายังกินเนื้อสัตว์นั้นอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 Mon, 05 Apr 2021 21:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอโหสิกรรมที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 Mon, 05 Apr 2021 21:31:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์ วิชชา ๓ บริหารกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 Fri, 12 Mar 2021 16:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการ ทำให้เกิดตาทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 Fri, 12 Mar 2021 16:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์ มีกี่ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 Fri, 12 Mar 2021 16:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์เป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 Fri, 12 Mar 2021 16:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการมีตาทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 Fri, 12 Mar 2021 16:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำหนดการสืบพระศาสนา (ห่มผ้าพระธาตุ 9 จอม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 Wed, 17 Feb 2021 2:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราถ่ายรูปโชว์นม ลงเฟสบุ๊ค แค่ต้องการให้คนอื่นมีความสุขที่ได้เห็น แบบนี้เราทำบุญหรือทำบาปค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 Fri, 05 Feb 2021 22:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้อค่ะ รู้สึกว่าเดินไปไม่ถูกทาง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 Fri, 05 Feb 2021 22:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนนี้ชีวิตดิ่งมากๆ จะทำยังไงดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 Fri, 05 Feb 2021 22:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมไปหาร่างทรง ค่าครูแพงจังค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 Fri, 05 Feb 2021 22:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งแต่เลิกกับแฟนไป ไม่มีกำลังใจ ไม่อยากยิ้มอีกเลย อยากให้เขากลับมาทำให้เรายิ้มอีกครั้ง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 Fri, 05 Feb 2021 22:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนท้องพี่ๆ บอกพ่อแม่กันยังไงค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 Fri, 05 Feb 2021 22:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดยังไงกับผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 Fri, 05 Feb 2021 22:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย คนฟังธรรมตกนรก คนตกปลาขึ้นสวรรค์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 Fri, 05 Feb 2021 21:58:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 Fri, 05 Feb 2021 21:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=61&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=61&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่ สงกรานต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=61&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=61&gblog=5 Mon, 12 Apr 2021 2:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=61&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=61&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สโลแกน มุทิตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=61&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=61&gblog=4 Sat, 06 Feb 2021 10:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2021&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2021&group=61&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคมลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2021&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2021&group=61&gblog=3 Mon, 01 Feb 2021 11:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจุบันกาลสำคัญที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=2 Sat, 30 Jan 2021 18:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จงรัก จงถนอมโอกาส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=61&gblog=1 Sat, 30 Jan 2021 18:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์นำศรัทธา หรือ "ศรัทธานำอารมณ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 Mon, 19 Apr 2021 19:29:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทการจอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 Sat, 23 Jan 2021 22:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร เมื่อจิตคิดอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 Sat, 23 Jan 2021 22:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 Sat, 23 Jan 2021 22:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสองด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 Sat, 23 Jan 2021 22:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศลวิตก ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 Sat, 23 Jan 2021 22:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศลมูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 Sat, 23 Jan 2021 22:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศลมูล ๓ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 Sat, 23 Jan 2021 22:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "กุศล" และ "อกุศล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 Sat, 23 Jan 2021 22:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศลในชีวิต สร้างโอกาสรับปัญญาแก้ไขปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 Sat, 18 Apr 2020 22:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบคล้ายวันเกิดของเจ้าชะตานี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 Thu, 28 Jan 2021 15:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทไหว้ครู ขออนุญาต ตี้จั่งอ๊วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 Mon, 18 Jan 2021 9:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพูดโปรยข้าวทิพย์ ตี้จั่งอ๊วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 Mon, 18 Jan 2021 9:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นำมอ ตี้จั่งอ๊วง ผ่อสัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 Mon, 18 Jan 2021 9:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด ตี่จั่งอ๊วง (地藏王祷)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 Mon, 18 Jan 2021 9:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์จีน พ่อพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 Fri, 20 Nov 2020 22:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตาที่ได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 Tue, 01 Dec 2020 22:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 Mon, 03 Feb 2020 22:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจพระพรหม ปริศนาธรรมแห่งเครื่องอุปกรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 Fri, 19 Jul 2019 22:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อท้าวมหาพรหมธาดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 Tue, 21 May 2019 22:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญพ่อพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 Sat, 16 Jan 2021 22:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[四面佛咒 มนต์คาถาท้าวมหาพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 Sat, 16 Jan 2021 21:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์คาถาท้าวมหาพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 Sat, 16 Jan 2021 21:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร ทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 Sat, 09 Jan 2021 19:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งบุญกุศลให้ผี ผีจะได้รับไหม? เป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 Sat, 09 Jan 2021 19:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญกุศลให้กับคนตาย ทำไมต้องทำบุญผ่านพระด้วย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=7 Sat, 09 Jan 2021 19:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกรวดน้ำ วิธีอุทิศ และส่งกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=6 Sat, 09 Jan 2021 19:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือผีให้พ้นจากทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=5 Sat, 09 Jan 2021 19:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้บุญกุศลส่งถึงผี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=4 Sat, 09 Jan 2021 19:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การมอบบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=3 Sat, 09 Jan 2021 19:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทิศส่วนบุญให้ผู้ตายให้ได้รับบุญอย่างแท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=2 Sat, 09 Jan 2021 19:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเปล่งวาจาอธิษฐานระหว่างกรวดน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=1 Sat, 09 Jan 2021 11:28:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=9 Tue, 21 May 2019 2:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระแม่ธรณี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=8 Tue, 21 May 2019 2:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=7 Mon, 20 Jul 2020 2:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=6 Mon, 20 Jul 2020 2:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปปางมารวิชัยกับพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=5 Mon, 20 Jul 2020 2:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพรหมผู้สร้างและพระแม่ธรณีผู้อุ้มชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=4 Mon, 20 Jul 2020 2:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาท สิทธิ หน้าที่ของพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=54&gblog=3 Mon, 20 Jul 2020 2:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=54&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=54&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่อุมา พลังแห่งการปกครองยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=54&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=54&gblog=2 Mon, 07 Sep 2020 2:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=54&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=54&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา ชำระล้างบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=54&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=54&gblog=1 Mon, 20 May 2019 2:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-08-2020&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-08-2020&group=53&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะเพื่อชีวิต รู้จักชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-08-2020&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-08-2020&group=53&gblog=1 Mon, 03 Aug 2020 3:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=5&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พ่อปู่ฤๅษีสมิงพราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=5&gblog=30 Mon, 18 Jan 2021 1:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อหังการ อย่าเก่งเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=9 Tue, 03 Nov 2020 0:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมบีบคั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=8 Tue, 03 Nov 2020 0:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมผิดสัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=7 Tue, 03 Nov 2020 0:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมพิชิตยึดครองเพื่อควบคุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=6 Tue, 03 Nov 2020 0:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมขี้น้อยใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=5 Tue, 03 Nov 2020 0:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมราคะ และกรรมให้ร้าย อย่างประจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=4 Tue, 03 Nov 2020 0:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตต่อต้าน แม้ถูกต้อง มีเหตุผล ก็ไม่ยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=3 Tue, 03 Nov 2020 0:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจิกิจฉา ลังเลสงสัยไม่ขึ้นภูมิสักที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=2 Tue, 03 Nov 2020 0:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ้ำเติมเขา เหมือนกับ "พูดแทงคอ,ปามีดบิน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=1 Tue, 03 Nov 2020 0:32:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-06-2020&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-06-2020&group=5&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจของพุทธสาวก เทพ เทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-06-2020&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-06-2020&group=5&gblog=20 Mon, 15 Jun 2020 10:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การส่งกระแสจิตสร้างกุศลได้ (เจตนาถึงสมาธิที่ลุถึง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=9 Fri, 16 Apr 2021 17:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แก้ไขปัญหาได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=8 Fri, 16 Apr 2021 17:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ชอบมีเสียงมารบกวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=7 Fri, 16 Apr 2021 17:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แล้วปวดหัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=6 Fri, 16 Apr 2021 17:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ควรใส่ชุดสีอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=5 Fri, 16 Apr 2021 17:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดคาถายังไงให้เกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=4 Fri, 16 Apr 2021 17:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์สำเร็จด้วยเจตนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=3 Fri, 16 Apr 2021 13:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=51&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์แต่งใหม่ เช่น ชินบัญชร ดีจริงเหรอ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=51&gblog=2 Fri, 05 Feb 2021 19:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=51&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ยังไงให้ไร้รูปลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2020&group=51&gblog=1 Mon, 07 Sep 2020 2:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรม ไม่มีที่ไหนจะสงบใจเท่ากับที่วัด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=9 Sat, 08 Aug 2020 23:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติตามธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=8 Sat, 08 Aug 2020 23:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=7 Sat, 08 Aug 2020 23:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างนิสัยใหม่มาแทนที่นิสัยเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=6 Sat, 08 Aug 2020 23:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔ ข้อเป็นพื้นฐานดำเนินชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=5 Sat, 08 Aug 2020 23:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["หยุด" เป็นเบื้องต้นแห่งการพิจารณาสิ่งผิดและถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=4 Sat, 08 Aug 2020 23:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมไปทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=3 Sat, 08 Aug 2020 0:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ธรรมะแล้วเกิดอาการเบื่อเพราะอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=2 Sat, 08 Aug 2020 23:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้อแท้ใจ..!! จะเรียนรู้ธรรมะไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-08-2020&group=49&gblog=1 Sat, 08 Aug 2020 23:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-05-2021&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-05-2021&group=4&gblog=90 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้งานไม่สำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-05-2021&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-05-2021&group=4&gblog=90 Sat, 08 May 2021 1:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสิทธัตถะออกบวชศึกษาอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=9 Wed, 05 Aug 2020 21:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การโกนหัว ปริศนาละกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=8 Wed, 05 Aug 2020 21:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายบูชาด้วยเส้นผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=7 Wed, 05 Aug 2020 21:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นาคที่จะบวชต้องแตะผนังประตูด้านบนของโบสถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=6 Wed, 05 Aug 2020 21:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากบวช เขาไม่ให้บวช เขาว่าผมสติไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=5 Wed, 05 Aug 2020 15:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเทยผู้เข้ามาบวช จะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=4 Wed, 05 Aug 2020 14:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ต้องส่งเสริมพระสงฆ์บางรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=3 Wed, 05 Aug 2020 14:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระท่านก็มีจริตของท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=2 Wed, 05 Aug 2020 14:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุคนี้คนหัวดำเผยแผ่ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=81 Mon, 19 Apr 2021 20:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=80 Mon, 19 Apr 2021 20:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตร ๑๐๘ เพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=79 Mon, 19 Apr 2021 20:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขานำพวงมาลัยมาห้อยไว้ที่หัวเตียงเพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=78 Mon, 19 Apr 2021 20:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาใครเป็นเจ้าของ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=77 Mon, 19 Apr 2021 20:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวแล้งน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=76 Mon, 19 Apr 2021 20:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกิดมา อย่า!! เสียชาติเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=75 Mon, 19 Apr 2021 20:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริโพธ เรื่องของชาวบ้าน พระไม่ควรวุ่นวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=4 Wed, 05 Aug 2020 14:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุดงค์ จะต้องเข้าให้ถึงสันโดษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=3 Wed, 05 Aug 2020 14:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินธุดงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=2 Wed, 05 Aug 2020 14:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินธุดงค์หุงหาอาหารได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=47&gblog=1 Wed, 05 Aug 2020 0:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาธรรม กับบัวใต้ตม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=70 Mon, 19 Apr 2021 20:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=69 Mon, 19 Apr 2021 20:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อสายรุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=68 Mon, 19 Apr 2021 20:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหตุอายุยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=67 Mon, 19 Apr 2021 20:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอน ของความคุ้มค่าก่อหรือบ่คุ้มค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=66 Mon, 19 Apr 2021 20:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ ขั้นตอนนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ ใต้หลุม ๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=65 Mon, 19 Apr 2021 20:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=46&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมจักร กงล้อแห่งพุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=46&gblog=4 Mon, 20 May 2019 0:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2020&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2020&group=46&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆะบูชา ประกาศหัวใจพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2020&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2020&group=46&gblog=3 Sun, 02 Aug 2020 1:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=46&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ทางสายกลาง" มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=46&gblog=2 Thu, 11 Jul 2019 0:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-08-2020&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-08-2020&group=46&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนาธรรม "วันวิสาขบูชา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-08-2020&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-08-2020&group=46&gblog=1 Sat, 01 Aug 2020 12:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจหลวงพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=60 Mon, 19 Apr 2021 20:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสงกรานต์เพื่ออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=59 Mon, 19 Apr 2021 20:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อากงฝากข้อความถึงซ้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=58 Mon, 19 Apr 2021 20:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากเข้าวัดเพราะอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=57 Mon, 19 Apr 2021 20:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามปริศนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=56 Mon, 19 Apr 2021 20:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["สาธุ" ความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=55 Mon, 19 Apr 2021 19:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินกราบหลายกิโล เป็นการทรมานตนหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=54 Mon, 19 Apr 2021 19:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองเป็นกลางตลอดนั่นแหละอคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=53 Mon, 19 Apr 2021 19:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ไม่อิสระ นำไปสู่ความเป็นอิสระที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=52 Mon, 19 Apr 2021 19:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนทางย่อมมีหลากหลาย เราเหมาะกับเส้นทางไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=51 Mon, 19 Apr 2021 19:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ในเมื่อเจอสิ่งที่ดีก็ให้รักษาความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=50 Mon, 19 Apr 2021 19:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นับถือทุกศาสนา ร้อยแปดพันเก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=49 Mon, 19 Apr 2021 19:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรฟังธรรมเวลาไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=48 Mon, 19 Apr 2021 19:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประจบโยมมีโทษหนักไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=47 Mon, 19 Apr 2021 19:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การใส่แว่นตาดำ มองคนอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=46 Mon, 19 Apr 2021 19:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธทาสฉีกพระไตรปิฎก มุมมองปัจเจกหรือส่วนรวม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=45 Mon, 19 Apr 2021 19:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระตีระฆังแล้วด่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=44 Mon, 19 Apr 2021 19:41:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีพระตีระฆังรบกวนชาวบ้านจะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=43 Mon, 19 Apr 2021 19:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณจะเป็นผู้ก่อบาป ๓ ชั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=42 Mon, 19 Apr 2021 19:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์เข่นฆ่ากันเอง ทำร้ายกันเอง แล้วศาสนาสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=4&gblog=41 Mon, 19 Apr 2021 19:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์อยู่สวรรค์มีสภาพอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=40 Sat, 17 Apr 2021 1:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=39 Sat, 17 Apr 2021 1:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลุมลึกหรือว่ามือเราสั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=38 Sat, 17 Apr 2021 1:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายแผ่นศิลาจารึกของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=37 Sat, 17 Apr 2021 1:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กงล้อ พระพุทธเจ้าแห่งศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=36 Sat, 17 Apr 2021 1:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมสมัยพุทธกาลจึงมีคนบรรลุธรรมมากและเร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=35 Sat, 17 Apr 2021 1:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะขาดองค์รวมธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=34 Sat, 17 Apr 2021 1:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=33 Sat, 17 Apr 2021 1:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาเป็นอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-04-2021&group=4&gblog=32 Sat, 17 Apr 2021 1:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=4&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=4&gblog=31 Fri, 16 Apr 2021 18:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-02-2021&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-02-2021&group=4&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการ ๔ ประโยคที่เป็นหัวใจของมัธยมิก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-02-2021&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-02-2021&group=4&gblog=30 Tue, 09 Feb 2021 2:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=4&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าเกิดมาเดิน ๗ ก้าว จริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=4&gblog=29 Fri, 05 Feb 2021 18:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-02-2021&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-02-2021&group=4&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมสร้างพระพุทธรูปต้องมีเส้นผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-02-2021&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-02-2021&group=4&gblog=28 Tue, 02 Feb 2021 7:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภิกษุบางรูปโดนเสือกัดกิน แล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ ตอนนั้น แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=27 Thu, 31 Dec 2020 3:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนักปฏิบัติดังๆ บางท่าน ก็อ่านพระไตรปิฎก แต่ทำไมถึงไม่เข้าถึงธรรม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=26 Thu, 31 Dec 2020 3:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหายานกับเถรวาท ใครอยู่ใกล้ธรรม มากที่สุด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-12-2020&group=4&gblog=25 Thu, 31 Dec 2020 3:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=4&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.(หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=4&gblog=24 Sun, 06 Sep 2020 14:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=4&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["เหตุ" มี ๕ ขั้นตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=4&gblog=23 Mon, 31 Aug 2020 2:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=4&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระดร.เรียนทางโลก ยิ่งเข้าใจสังคมมากขึ้น ยิ่งอัพเกรดพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=4&gblog=22 Thu, 09 Jul 2020 7:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลดเปลื้องเสียซึ่งเครื่องร้อยรัดทั้งปวง หมายความว่าอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 Sat, 22 Feb 2020 11:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหายกเลิกสิกขาบทเล็กน้อย แก้ไม่เป็นลุกลาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 Sat, 22 Feb 2020 11:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บูชายัญปล่อยสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 Sat, 22 Feb 2020 11:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะตัดสินพระวินัย แต่ไม่ได้ตัดสินธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 Sat, 22 Feb 2020 11:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสงฆ์ถึงมาปรับอาบัติพระอานนท์ ถูกต้องหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 Fri, 21 Feb 2020 15:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเรื่องอภิธรรมปิฎก เป็นพุทธพจน์หรือไม่ และมีจริงเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 Fri, 21 Feb 2020 15:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาที่ถกเถียงของพระมหาเทวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 Fri, 21 Feb 2020 15:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดกำเนิดแรกของดวงจิตคือ จิตประภัสสร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=4 Wed, 29 Jul 2020 12:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["รอยพระพุทธบาท" นิมิตหมาย เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 Wed, 14 Aug 2019 19:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ขันธ์ ๕" เส้นทางศึกษาจากตัวเรา ไปสู่ความเป็นอรหันต์ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 Mon, 05 Aug 2019 4:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์จะเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และพาร์กินสันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 Fri, 02 Aug 2019 22:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายก่อนตาย หมายความว่าอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 Fri, 02 Aug 2019 22:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาร ซาตาน ความชั่ว กิเลส ไม่ใช่สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=9 Wed, 29 Jul 2020 11:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรเรียกว่า "มลทิน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=8 Wed, 29 Jul 2020 11:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญามาร และเสนามาร มีทั้งฝ่ายดีและไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=7 Wed, 29 Jul 2020 11:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งหมักดองแห่งกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=6 Wed, 29 Jul 2020 11:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธตัดกิเลสให้ขาด ได้จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=5 Wed, 29 Jul 2020 11:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราต้องเป็นเจ้านายของกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=4 Wed, 29 Jul 2020 11:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขจัดกิเลสออกไปทำไม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=3 Wed, 29 Jul 2020 11:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กิเลส" เป็นไฉน? ไม่รู้จักโจรจะจับโจรได้ยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=2 Wed, 29 Jul 2020 11:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสเป็นตัวสนองตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=1 Wed, 29 Jul 2020 11:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=9 Wed, 29 Jul 2020 0:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมปฏิบัตินำไปสู่การหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=8 Wed, 29 Jul 2020 0:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดเห็น ข้างนอกและข้างในจิตวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=7 Wed, 29 Jul 2020 0:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หงุดหงิดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเกิดจากอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=6 Wed, 29 Jul 2020 0:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์เป็นของกู เดือดร้อน ฉิบหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=5 Wed, 29 Jul 2020 0:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ตบะ" เป็นตัวควบคุม "อารมณ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=4 Wed, 29 Jul 2020 0:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์เป็นใหญ่ ไม่คุมอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=3 Wed, 29 Jul 2020 0:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=2 Wed, 29 Jul 2020 0:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหารจัดการอารมณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=1 Wed, 29 Jul 2020 0:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าอยู่ในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=9 Sun, 26 Jul 2020 9:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า (Proof for Existence of God)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=8 Sun, 26 Jul 2020 9:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา พระเจ้าสร้างเรา หรือว่าเราสร้างพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=7 Sun, 26 Jul 2020 9:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["Metaphysics" กับ "อภิปรัชญา" สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=6 Sun, 26 Jul 2020 9:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจ "อภิปรัชญา" แยกแยะให้ถูกแล้วจะซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=5 Sun, 26 Jul 2020 9:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะปฏิบัติตนอย่างไร?  ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=4 Sun, 26 Jul 2020 9:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=3 Sun, 26 Jul 2020 9:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงคืออะไร? (What is the truth?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=2 Sun, 26 Jul 2020 9:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนเกิดมาทำไม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=1 Sun, 26 Jul 2020 9:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวกู ของกู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=5 Sun, 26 Jul 2020 9:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำกับ ๕ และอุทธาหรณ์เป็นตัวกำกับอหังการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=4 Sun, 26 Jul 2020 9:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอหังการแบบมีเหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=3 Sun, 26 Jul 2020 9:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผยอง อวดเก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=2 Sun, 26 Jul 2020 9:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อหังการ อย่าเก่งเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=37&gblog=1 Sun, 26 Jul 2020 9:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=9 Wed, 22 Jul 2020 0:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตระหว่างเดินเวียนรอบพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=8 Wed, 22 Jul 2020 0:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุของการเดินเวียนรอบพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=7 Wed, 22 Jul 2020 0:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินรอบพระธาตุเจดีย์ ให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=6 Wed, 22 Jul 2020 0:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ หลายวัดหลายเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=5 Wed, 22 Jul 2020 0:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมถึงต้องใช้ผ้ามาห่ม ไม่ใช้อย่างอื่นแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=4 Wed, 22 Jul 2020 0:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุใดเราจึงถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=3 Tue, 21 Jul 2020 21:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตเจตนาในการทำบุญสร้างกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=2 Tue, 21 Jul 2020 21:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวาย "ห่มผ้าพระธาตุ" เจดีย์ เป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-07-2020&group=36&gblog=1 Tue, 21 Jul 2020 21:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้รู้ รู้ตัวว่าเราทำถูกหรือทำผิด เริ่มมีศีลแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=9 Fri, 17 Jul 2020 6:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีจิตผ่องใสก็มี ไม่ผ่องใสก็มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=8 Fri, 17 Jul 2020 6:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลเป็นแนวหน้า เป็นทหารเอก ม้าเป็นสมาธิ เสริมให้ทหารเอกนี้มีพลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=7 Fri, 17 Jul 2020 6:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องเคลียร์อวิชชาในตัวเรา ถึงจะเข้าใจศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=6 Fri, 17 Jul 2020 6:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลเป็นการชี้แนะ ไม่ได้บังคับว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=5 Fri, 17 Jul 2020 6:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนามุ่งสอนแต่ในทางปฏิเสธใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=4 Fri, 17 Jul 2020 6:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบปัญหานักปราชญ์ตะวันตก เกี่ยวกับ "ศีล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=3 Wed, 15 Jul 2020 9:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจใน "ศีล" ที่ถูกต้องตามธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=2 Wed, 15 Jul 2020 9:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ๒ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-07-2020&group=35&gblog=1 Wed, 15 Jul 2020 9:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่พร่องและพร้อม มีความสัปปายะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=50 Thu, 09 Jul 2020 18:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกติเกิดมาไม่พร่อง แต่เริ่มเดินจะพร่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=49 Thu, 09 Jul 2020 18:14:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีอยู่จริง แต่วัตถุข้างนอกไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=48 Thu, 09 Jul 2020 18:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะนิพพานมีอาลยวิญญาณ แต่เราไม่ถูกครอบงำแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=47 Thu, 09 Jul 2020 18:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลัย ก็คือ สิ่งที่เรายึดมั่น ผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=46 Thu, 09 Jul 2020 18:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณนี้ มีความหมาย ๒ นัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=45 Thu, 09 Jul 2020 18:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีมองโลกแบบไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=4 Mon, 13 Jul 2020 10:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรไม่ให้ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=3 Mon, 13 Jul 2020 10:39:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่ประมาทคืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=2 Mon, 13 Jul 2020 10:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนแน่ต้องรู้จักเตรียมตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-07-2020&group=34&gblog=1 Mon, 13 Jul 2020 10:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เถรวาทบอกว่า "จิตเดิม" ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=40 Thu, 09 Jul 2020 18:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอนจะต้องสอนจากจิตวิญญาณออกมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=39 Thu, 09 Jul 2020 18:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเดิมของธรรมชาติ คือ จิตประภัสสร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=38 Thu, 09 Jul 2020 18:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสร เป็นจิตดั้งเดิมของธรรม ของภาวะธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=37 Thu, 09 Jul 2020 18:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสรกับจิตเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=36 Thu, 09 Jul 2020 18:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณ แหล่งเก็บรักษาทุกสรรพสิ่ง กิเลส วาสนา กรรมวิบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=35 Thu, 09 Jul 2020 18:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสรคือจิตดั้งเดิม ไม่เกิด ไม่ดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=34 Thu, 09 Jul 2020 17:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะ "จิต" อันเป็น "มหากุศล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=33 Thu, 09 Jul 2020 17:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจ "จิตดั้งเดิม" หรือ "จิตประภัสสร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2020&group=3&gblog=32 Thu, 09 Jul 2020 17:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-07-2020&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-07-2020&group=3&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจจิตอย่างถ่องแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-07-2020&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-07-2020&group=3&gblog=31 Fri, 03 Jul 2020 16:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เท่าทันจริง แต่ไม่สามารถบังคับจิตเพราะเหตุใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 Fri, 02 Aug 2019 22:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมผ่าตัดคลอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=9 Tue, 07 Jul 2020 10:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ครูทำแท้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=8 Tue, 07 Jul 2020 10:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=7 Tue, 07 Jul 2020 10:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=6 Tue, 07 Jul 2020 10:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำให้บอกกล่าวก่อนทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=5 Tue, 07 Jul 2020 10:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวขอขมาพระแม่ธรณี แก้กรรมแท้งลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=4 Tue, 07 Jul 2020 10:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ ขั้นตอน แก้ไขวิบากกรรมแท้งลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=3 Tue, 07 Jul 2020 18:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลวิบากของกรรมแท้งลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=2 Tue, 07 Jul 2020 18:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำหนักแรงกรรม ของกรรมแท้งลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=1 Tue, 07 Jul 2020 18:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขจัดกิเลสออกไปทำไม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 Mon, 29 Jul 2019 0:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กิเลส" เป็นไฉน? ไม่รู้จักโจรจะจับโจรได้ยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 Mon, 29 Jul 2019 0:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสเป็นตัวสนองตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 Mon, 29 Jul 2019 0:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 Mon, 29 Jul 2019 0:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 Mon, 29 Jul 2019 0:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้จิต เจตสิกของเราเซื่องซึมและท้อถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 Mon, 29 Jul 2019 0:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การก่อเกิดของวิบากกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 Mon, 29 Jul 2019 0:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกำกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 Mon, 29 Jul 2019 0:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตสิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 Mon, 29 Jul 2019 0:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรุงแต่งของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 Sun, 28 Jul 2019 23:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 Sun, 28 Jul 2019 23:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบคนกับดอกบัว ๔ เหล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=3 Tue, 07 Jul 2020 22:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัว ๑๒ เหล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=30&gblog=2 Tue, 07 Jul 2020 22:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=30&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ทางสายกลาง" มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=30&gblog=1 Sat, 04 Jul 2020 9:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนี้ทางเครดิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=9 Thu, 30 Jul 2020 11:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะผู้นำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=8 Thu, 30 Jul 2020 11:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎ ๕ ข้อในการเล่นแชร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=7 Thu, 30 Jul 2020 11:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กติกาไฉ่สิ่งเอี๊ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=6 Thu, 30 Jul 2020 11:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บารมีทางธุรกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=5 Thu, 30 Jul 2020 11:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเขาเราได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=4 Thu, 30 Jul 2020 11:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูร้าน สถานที่ธุรกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=3 Thu, 30 Jul 2020 11:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขายของ ขายสินค้าให้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=2 Thu, 30 Jul 2020 11:18:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=29&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยทรัพย์ค้ำจุนเกื้อหนุนธนทรัพย์ให้มั่นคงแข็งแรงได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=29&gblog=1 Mon, 29 Jun 2020 2:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายขั้นตอนมุ่งทำร้ายตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=4 Tue, 01 Dec 2020 6:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายขั้นตอนมุ่งทำร้ายคนอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=28&gblog=3 Tue, 01 Dec 2020 6:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=28&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ชอบมองว่าผู้หญิงต่ำต้อยกว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=28&gblog=2 Sun, 28 Jun 2020 23:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2020&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2020&group=28&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจองูแห่งราคะ งูที่เรียกร้องอยากจะสมสู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2020&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2020&group=28&gblog=1 Tue, 16 Jun 2020 4:31:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=9 Sat, 03 Oct 2020 21:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดีกับความชั่วสิ่งไหนทำง่ายกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=8 Sat, 03 Oct 2020 21:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=7 Sat, 03 Oct 2020 21:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราสามารถรับรู้ "ถูกผิดดีชั่ว" โดยไม่มีใครสอนได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=6 Sat, 03 Oct 2020 21:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาป ๒ ประเภท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=5 Sat, 03 Oct 2020 21:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญ ๒ ประเภท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=4 Sat, 03 Oct 2020 21:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "บุญ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=3 Sat, 03 Oct 2020 21:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=26&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสบียงบุญ กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=26&gblog=2 Tue, 29 Sep 2020 23:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=25&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=25&gblog=3 Mon, 14 Sep 2020 7:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=25&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยทรัพย์ค้ำจุนเกื้อหนุนธนทรัพย์ให้มั่นคงแข็งแรงได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2020&group=25&gblog=2 Mon, 29 Jun 2020 2:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับด้วยปัญญาหรืออารมณ์โทสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 Sat, 22 Feb 2020 17:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=24&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวไหว้บูชา ป้ออุ้ยแสะ อี้ย่าแสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=24&gblog=3 Mon, 05 Apr 2021 21:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=24&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาบูชาพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเปิดร้านใหม่ สถานที่ใหม่ บ้านใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=24&gblog=2 Tue, 26 Jan 2021 16:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม!!...ต้อง บวงสรวง และตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 Thu, 26 Dec 2019 1:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[8 คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 Sat, 23 Nov 2019 19:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญญัติ ๑๐ ประการในการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 Mon, 30 Sep 2019 15:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราคิดว่าเรามีบาปกรรมเยอะ ควรกินเจแบบใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 Mon, 30 Sep 2019 15:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับขั้นของการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 Mon, 30 Sep 2019 14:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรตั้งฐานจิตเจตนาก่อนกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 Mon, 30 Sep 2019 14:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมกินเจ บำเพ็ญศีล สร้างบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 Fri, 27 Sep 2019 17:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติในการกินเจ (齋)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 Tue, 24 Sep 2019 19:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ (齋) เพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 Tue, 24 Sep 2019 0:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ (齋) ๓ ด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 Tue, 24 Sep 2019 21:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติความเป็นมาของการกินเจ (齋)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 Tue, 24 Sep 2019 0:35:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเรื่อง "ธิดามารมายั่วยวนประโลมพระพุทธเจ้า" เป็นปริศนาธรรมเข้าใจจัดการกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 Sat, 07 Sep 2019 0:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเรียกว่าปางสะดุ้งมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 Sat, 07 Sep 2019 0:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้าสู้พญามาร พระแม่ธรณีมาเป็นประจักษ์พยาน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 Sat, 07 Sep 2019 0:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาตรนี้พระพุทธเจ้ามีไว้ให้โปรดสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 Sat, 07 Sep 2019 0:03:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพนิมิตมหามงคลของมหาบุรุษ ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 Sat, 07 Sep 2019 0:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้ว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญามาก แต่ทำไมต้องบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 Sat, 07 Sep 2019 0:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ามาจากตระกูลกษัตริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 Sat, 07 Sep 2019 0:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราชวงศ์ของพระมหาบุรุษถึงสมสู่กันเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 Sat, 07 Sep 2019 0:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสตร์โหวงเฮ้งว่าด้วยความเป็นพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 Fri, 06 Sep 2019 23:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=20&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=20&gblog=6 Mon, 20 May 2019 1:29:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกะวิทู รู้แจ้งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 Fri, 06 Sep 2019 23:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีแห่งการไปสู่สิ่งที่ดี (สุคะโต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 Fri, 06 Sep 2019 23:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชชา ๓ ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 Fri, 06 Sep 2019 23:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 Fri, 06 Sep 2019 23:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 Fri, 06 Sep 2019 23:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีไหว้ครูประจำปี 2563 พ่อท้าวมหาพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=3 Sun, 15 Nov 2020 4:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม ต้องมีพิธีไหว้ครู?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=19&gblog=2 Sun, 15 Nov 2020 3:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ ๕ มั่นคงในครูบาอาจารย์ มรรคผล สำเร็จเร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 Sat, 20 Jul 2019 18:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-12-2020&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-12-2020&group=1&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางที่ทำให้เป็นพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-12-2020&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-12-2020&group=1&gblog=76 Wed, 23 Dec 2020 15:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=1&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าดินยุติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=1&gblog=75 Wed, 30 Sep 2020 0:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=1&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ปล่อยวางก็นิพพาน เว่อร์ไปแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=1&gblog=74 Mon, 31 Aug 2020 0:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมุตติรส อาการเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=73 Wed, 03 Jun 2020 16:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม ที่ทำให้เข้าสู่การบรรลุนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=72 Wed, 03 Jun 2020 16:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีคืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 Wed, 22 May 2019 23:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพานดับอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=70 Wed, 03 Jun 2020 16:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานใช้คำว่า "บรรลุ" ได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=69 Wed, 03 Jun 2020 16:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้หรือชนะ ถ้าเข้าใจก็เป็นพระได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=68 Wed, 03 Jun 2020 16:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราสร้างภาวะธรรมหรือว่าภาวะธรรมสร้างเราขึ้นมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=67 Wed, 03 Jun 2020 16:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วางทั้งดีและชั่ว ก็คือ ตถาตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=66 Wed, 03 Jun 2020 16:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าดินย่อมเป็นกลาง สถิตย์เป็นคุณธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-06-2020&group=1&gblog=65 Wed, 03 Jun 2020 16:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=16&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สโลแกน แก้ซึมเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=16&gblog=4 Tue, 26 Jan 2021 13:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-11-2020&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-11-2020&group=16&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนลำดับสายญาณสื่อถึงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-11-2020&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-11-2020&group=16&gblog=3 Tue, 24 Nov 2020 23:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์เกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 Wed, 22 May 2019 23:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจการประทับทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 Wed, 22 May 2019 23:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนป่วยจิตเวชบรรลุโสดาบันได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 Tue, 09 Jul 2019 18:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ ขั้นตอนรู้แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 Wed, 22 May 2019 18:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของวิธีแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจรจากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า "ตัดกรรม" ผิดถูกอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดเปลี่ยนแปลงกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 Wed, 26 Jun 2019 19:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมร่วมสร้างบุญกุศลต่อกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 Wed, 22 May 2019 18:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบแกล้งผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีที่ อกเขา-อกเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตต่อต้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนลังเลสงสัย รู้แล้วแต่ยังไม่สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนอาฆาตพยาบาท มุ่งทำร้าย ทำลาย (แทงคอ, ปามีดบิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอน สำเร็จ สมหวัง ได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนวิบัติเสียหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปตามภาวะธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 Wed, 26 Jun 2019 18:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีช่วยเหลือแก้กรรม ๑๒ กรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฝึกสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 Wed, 22 May 2019 8:51:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมจำแนกตามความสัมพันธ์กับวิบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒ อีกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๗ สาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๓ ลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "กรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการปล่อยวาง จากความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 Wed, 26 Jun 2019 18:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 Wed, 26 Jun 2019 18:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกเมีย ทรัพย์สมบัติเป็นตัวถ่วงนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 Tue, 25 Jun 2019 16:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สนใจปัจจุบันดีกว่าไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 Tue, 25 Jun 2019 16:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารถนานิพพานแต่ยังมีลูกเมียอยู่จะได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 Tue, 25 Jun 2019 16:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจหมอดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการให้ไพ่พยากรณ์แม่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนต้องการให้ดูดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูไพ่พยากรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิปัญญาของนักทำนาย หมอดู โหราจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนธรรมดาก็นิพพานได้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 Tue, 25 Jun 2019 16:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายบรรลุธรรมเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 Tue, 25 Jun 2019 16:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรง (energy) กับพลัง (power) มันเป็นสิ่งคนละอย่างกันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=8 Wed, 29 Jul 2020 19:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มิติ เป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=11&gblog=7 Wed, 29 Jul 2020 19:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภพภูมิธรรม ๓๓ ภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพซ้อนมิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มิติคู่ขนาน (Parallel Universe)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเริ่มเป็น "บ้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ้าหลงมิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 Wed, 22 May 2019 13:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสามหาพลังสัปปายะบรรลุสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 Wed, 22 May 2019 13:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัสพลังคู่สนทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 Wed, 22 May 2019 13:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแทรกผ่านหรือเกิดจากจิตใต้สำนึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 Wed, 22 May 2019 13:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการรับพลังจากธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรับพลังจากธรรมชาติยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรับพลังจากองค์เทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสัมผัสพลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["พลังจิต" คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรุงแต่งของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นกเขาไม่ขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 Wed, 22 May 2019 21:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ผัวเมียเลิกกันแล้วไม่อาฆาตกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 Wed, 22 May 2019 21:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเลิกกับแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 Wed, 22 May 2019 21:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับขั้นราคะผู้ปฏิบัติหน้าที่เทพธิดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 Wed, 22 May 2019 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 Wed, 22 May 2019 21:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของการสมสู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 Wed, 22 May 2019 21:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักหลากหลายมิติ ๑๒ ขั้นตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 Wed, 22 May 2019 21:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สยบพิษรักแรงแค้น ของผัวและเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 Mon, 20 May 2019 18:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคะแห่งสุขทุกข์ กับราคะแห่งสันติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-09-2020&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-09-2020&group=8&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการของ "ฌาน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-09-2020&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-09-2020&group=8&gblog=8 Tue, 15 Sep 2020 1:08:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=8&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจ "ฌาน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2020&group=8&gblog=7 Mon, 14 Sep 2020 19:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=8&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิแล้วตัวแข็งคล้ายหิน หายใจไม่ออก เหมือนจมน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2020&group=8&gblog=6 Sun, 06 Sep 2020 17:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2020&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2020&group=8&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกให้ได้อภิญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2020&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2020&group=8&gblog=5 Tue, 07 Apr 2020 23:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าสมาธิมีแรงพลัง มีความสดชื่นได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 Fri, 02 Aug 2019 22:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มีความสุขได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 Fri, 02 Aug 2019 22:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าฌาน สู่ภวังคจิต นิ่งและดิ่ง มีประโยชน์น้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=7&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีเซนส์ (sense)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=7&gblog=5 Sat, 04 Jul 2020 13:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พิจารณา "วิบาก" 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 Mon, 20 Jan 2020 21:25:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณ ๑๖ ขั้น ฉบับซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 Mon, 20 May 2019 15:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[16 ญาณแห่งความจริงแท้ ในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 Mon, 20 May 2019 15:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธา ๑๒ ขั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=9 Mon, 19 Apr 2021 19:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ประกอบของศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=8 Mon, 19 Apr 2021 19:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความศรัทธากับงมงายแตกต่างกันตรงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=7 Mon, 19 Apr 2021 19:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=6 Mon, 19 Apr 2021 19:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-08-2020&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-08-2020&group=6&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างมีเหตุผล จะไม่งมงาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-08-2020&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-08-2020&group=6&gblog=5 Wed, 26 Aug 2020 20:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิดทองเป็นนิมิตหมายสื่อถึงอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=4 Tue, 25 Aug 2020 21:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[งมงายตรงไหน ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-08-2020&group=6&gblog=3 Tue, 25 Aug 2020 15:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมวิเคราะห์จำในความคิดไม่ได้ ต้องออกมาเขียนบนกระดาษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 Fri, 02 Aug 2019 22:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อพิฆเณศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 Tue, 21 May 2019 17:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อวิษณุนารายณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 Tue, 21 May 2019 17:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อศิวะมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 Tue, 21 May 2019 17:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อตรีมูรติอภิมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 Tue, 21 May 2019 17:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระสงฆ์ อย่างเข้าใจซึ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 Wed, 31 Jul 2019 19:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระธรรม อย่างเข้าใจซึ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 Wed, 31 Jul 2019 19:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระพุทธเจ้า เข้าใจอย่างแท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 Wed, 31 Jul 2019 19:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ายังมีวิญญาณอยู่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 Thu, 25 Jul 2019 21:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายภาพการทำงานของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 Sun, 28 Jul 2019 23:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การจูงจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 Sun, 28 Jul 2019 23:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวม เวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 Sun, 28 Jul 2019 23:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของ "จิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 Sun, 28 Jul 2019 23:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำงานของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 Sun, 28 Jul 2019 23:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 Tue, 21 May 2019 17:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ประกอบของคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 Tue, 21 May 2019 17:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรามีทั้ง "จิตมาร" "จิตพุทธะ" จะส่งเสริมฝ่ายไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 Mon, 20 May 2019 14:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำที่เกี่ยวข้องกับ "จิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรที่จะทำให้หมู่คณะไม่แตกแยกกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 Fri, 21 Feb 2020 11:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื่มเหล้าอย่างมีชั้นเชิง ยังประโยชน์ตนและผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 Mon, 20 May 2019 15:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ หัวใจกัลยาณมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 Thu, 16 Aug 2018 17:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 Wed, 22 May 2019 13:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 Wed, 22 May 2019 13:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 Wed, 22 May 2019 13:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องเข้าใจถึงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ “ธรรม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำตามธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 Thu, 16 Aug 2018 15:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในธรรมสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 Thu, 16 Aug 2018 15:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความหมายของ “ธรรม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 Thu, 16 Aug 2018 15:31:21 +0700