พรหมสิทธิ์ http://prommasit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=122 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดสัญญารำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=122 Mon, 18 Oct 2021 21:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=121 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-10-2021&group=16&gblog=121 Mon, 18 Oct 2021 20:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=120 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจสั่นหายใจไม่ค่อยออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=120 Sun, 17 Oct 2021 18:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=119 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สนใจประเด็นร่างทรงแท้ไม่แท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=119 Sun, 17 Oct 2021 18:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=118 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามีองค์ จะถูกควบคุมมากกว่า คนไม่มีองค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=118 Sun, 17 Oct 2021 18:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=117 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมหนักๆ หน่วงๆ อยู่ที่คอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=117 Sun, 17 Oct 2021 18:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=116 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมีปัญหา กับองค์ เพื่อนๆ แก้ปัญหากันยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=116 Sun, 17 Oct 2021 18:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=115 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าตำนาน เผาพริก เผาเกลือ ให้อ่านหน่อยครับ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=115 Sun, 17 Oct 2021 17:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=114 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราสามารถขอเบิกบุญของเราที่ทำมาให้คนอื่นได้ไหมเหมือนกับโอนเงินให้นะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=114 Sun, 17 Oct 2021 17:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=113 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ทรงจริงหรือทรงปลอม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=113 Sun, 17 Oct 2021 17:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=112 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์จำเป็นต้องรับขันธ์ไหม? ถ้าไม่รับจะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=112 Sun, 17 Oct 2021 17:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=111 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ในเมื่อองค์เทพเทวามีจริง เราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=111 Sun, 17 Oct 2021 17:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=110 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช่การตรวจองค์จริงๆ ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=110 Sun, 17 Oct 2021 17:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=109 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างทรง ขณะอ่านเขียนเล่นโพสต์เฟส คือคนธรรมดา หรือองค์ลงตลอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=109 Sun, 17 Oct 2021 17:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=108 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนอาคมแต่ละสำนักถ่ายทอดไม่เหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=108 Sun, 17 Oct 2021 17:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=107 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนหลับไปบางครั้งก้อรู้สึกว่าตัวเองจะเปิดประตูออกไปนอกบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=107 Sun, 17 Oct 2021 17:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=106 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์ ต้องเห็นผีไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=106 Sun, 17 Oct 2021 17:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=105 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วันพระจะอ๊วกทั้งวัน พอมาสวดมนต์ตัวสั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=105 Sun, 17 Oct 2021 17:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=104 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดธูปไหว้แล้วมีคนมาเก็บธูปโยนทิ้งบาปไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=104 Sun, 17 Oct 2021 16:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=103 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัครงานตรงกับสิ่งที่เราสันทัดไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=103 Sun, 17 Oct 2021 16:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=102 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณบอกให้หยุดสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=102 Sun, 17 Oct 2021 16:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=101 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มารก่อกวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=101 Sun, 17 Oct 2021 16:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=100 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าแม่กวนอิมก้มมองและให้โชคลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=100 Sun, 17 Oct 2021 16:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราถึงต้องเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=16 Tue, 06 Dec 2022 11:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กเห็นยายแล้วร้องไห้หา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=15 Tue, 06 Dec 2022 11:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คลอดธรรมชาติกับผ่าคลอด แตกต่างกันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=14 Tue, 06 Dec 2022 11:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคลอดลูก จะต้องตั้งฐานจิตอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=13 Tue, 06 Dec 2022 11:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของพระอรหันต์บริสุทธิ์ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=12 Tue, 06 Dec 2022 11:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของเด็กบริสุทธิ์หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=11 Tue, 06 Dec 2022 11:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คลอดธรรมชาติกับผ่าคลอด แตกต่างกันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=10 Tue, 06 Dec 2022 11:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเคี้ยวอาหารบ่งบอกนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=17 Tue, 22 Feb 2022 10:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมบ่งบอกจริตนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=16 Tue, 22 Feb 2022 10:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนอินเดีย หรือคนบางคนถึงไม่กินเนื้อวัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=15 Tue, 22 Feb 2022 10:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องมีการพิจารณาปัจจัย ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=14 Tue, 22 Feb 2022 10:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อเนสนา คือ ละโลบ ให้สันโดษอย่าละโมบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=13 Tue, 22 Feb 2022 10:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากขออาหาร แต่ต้องมีปัญญาบริหารจัดการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=12 Tue, 22 Feb 2022 10:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีลิเวอร์รี่ส่งอาหารยามวิกาลแก่สามเณร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=11 Tue, 22 Feb 2022 10:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภิกษุไม่ทำงานหาเลี้ยงชีพ ข้อดีหรือข้อเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=10 Tue, 22 Feb 2022 10:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายหม้อบูชาพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=10 Tue, 21 Dec 2021 12:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่มีองค์ สามารถร้องเพลง ฟังเพลง หรือทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันได้ไหมค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=24 Sun, 17 Oct 2021 18:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมไปหาร่างทรง ค่าครูแพงจังค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=23 Sun, 17 Oct 2021 18:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่ง และมารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้มีเสาตะเคียนตกน้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=22 Sun, 17 Oct 2021 18:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ที่สามารถรับสื่อภาษาเทพได้ เป็นพระบัญชาจริงหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=21 Sun, 17 Oct 2021 18:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บูชาเทพมากกว่าปฏิบัติ หวังจะให้ท่านรักเมตตาเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=20 Sun, 17 Oct 2021 18:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อรองกับองค์ท่านอย่างไร ถ้าเราไม่อยากรับขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=19 Sun, 17 Oct 2021 18:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้บนเทพทันใจที่อื่นได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=18 Sun, 17 Oct 2021 18:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่หลงไปกับลัทธิอนุตรธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=17 Sun, 17 Oct 2021 18:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงร่างเสือ ไม่ใช่เสือมา แต่เป็นบริวารของท่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=16 Sun, 17 Oct 2021 18:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สนใจประเด็นร่างทรงแท้ไม่แท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=15 Sun, 17 Oct 2021 18:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โหวงเฮ้ง ดวงชะตาของเราเหมือนกับขวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=14 Sun, 17 Oct 2021 18:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บางครั้งเรารู้สึกอึดอัดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=13 Sun, 17 Oct 2021 18:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้มีจิตใจดี แต่ขาดวิธีการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=12 Sun, 17 Oct 2021 18:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระแม่อุมาเป็นสรณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=11 Sun, 17 Oct 2021 18:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ ฟุ้งซ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=10 Sun, 17 Oct 2021 18:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-03-2022&group=70&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-03-2022&group=70&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาศิวราตรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-03-2022&group=70&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-03-2022&group=70&gblog=18 Wed, 02 Mar 2022 5:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อศิวะมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=17 Tue, 21 May 2019 11:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อตรีมูรติอภิมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=16 Tue, 21 May 2019 11:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อวิษณุนารายณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=70&gblog=15 Tue, 21 May 2019 11:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีขององค์เทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=14 Mon, 06 Sep 2021 11:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุของมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=13 Mon, 06 Sep 2021 11:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป่าสังข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=12 Mon, 06 Sep 2021 11:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หอยสังข์ทำพิธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=11 Mon, 06 Sep 2021 11:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจพ่อวิษณุนารายณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=10 Mon, 06 Sep 2021 11:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2022&group=69&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2022&group=69&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กงสี่ฟ้าไฉ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2022&group=69&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-02-2022&group=69&gblog=27 Tue, 01 Feb 2022 16:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=69&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=69&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้กำลังใจ เขียนบทความ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=69&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=69&gblog=26 Tue, 09 Nov 2021 1:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=69&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=69&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=69&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=69&gblog=25 Tue, 14 Sep 2021 14:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[งมงาย ผิดตรงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=24 Sun, 12 Sep 2021 22:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจพระไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=20 Sun, 12 Sep 2021 20:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขและทุกข์ เป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=69&gblog=18 Sun, 12 Sep 2021 18:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-09-2021&group=69&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-09-2021&group=69&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความสุข อยู่กับปัจจุบันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-09-2021&group=69&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-09-2021&group=69&gblog=17 Sat, 11 Sep 2021 16:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=69&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=69&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ รับพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=69&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=69&gblog=16 Sun, 15 Aug 2021 21:23:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=69&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=69&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาธุ องค์พ่อพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=69&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=69&gblog=15 Wed, 04 Aug 2021 22:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2021&group=69&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2021&group=69&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวไว้อาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2021&group=69&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2021&group=69&gblog=14 Thu, 29 Jul 2021 20:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รับด้วยปัญญาหรือโทสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=13 Fri, 02 Jul 2021 11:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดใจ (open heart)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=12 Fri, 02 Jul 2021 11:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเราถ้าจมปลักกับอดีตจะขัดขวางปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=11 Fri, 02 Jul 2021 11:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ในการเป็นแฟนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=10 Fri, 02 Jul 2021 11:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉักกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=13 Thu, 10 Jun 2021 4:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญจกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=12 Thu, 10 Jun 2021 4:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จตุกกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=11 Thu, 10 Jun 2021 4:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกิณณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=10 Thu, 10 Jun 2021 4:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดใจยอมรับสังคม กับปิดกั้นสังคม เป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=17 Sat, 06 Feb 2021 5:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเป็นมารดาของท่าน ถึงเวลาหายใจเองไม่ค่อยได้ จะให้ท่านไปตามอัตภาพไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=16 Sat, 06 Feb 2021 5:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆ่ามนุษย์หนึ่งคน กับฆ่ามดหนึ่งรัง อันไหนจะบาปกว่ากัน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=15 Sat, 06 Feb 2021 4:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้จะไปบำบัด รพ.ศรีธัญญา ขอกำลังใจและคำแนะนำหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=14 Sat, 06 Feb 2021 11:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันร้ายทุกคนมาหลายปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=13 Sat, 06 Feb 2021 4:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังมีอยู่ไหมครับ "รักแท้" กัดก้อนกินเกลือด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=12 Sat, 06 Feb 2021 3:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แยกความหมาย โมหะ ตัณหา โลภะ ละโมบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-02-2021&group=62&gblog=11 Sat, 06 Feb 2021 3:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่มีองค์ สามารถร้องเพลง ฟังเพลง หรือทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันได้ไหมค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=10 Fri, 05 Feb 2021 22:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกเป็นทาสอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=40 Thu, 07 Apr 2022 22:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จงระวัง!! ตัวมารร้ายที่หลบแอบแฝงอยู่ในจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=39 Thu, 07 Apr 2022 22:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อวดดี ชิงดีอย่า!!! หมั่นดีเอา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=38 Thu, 07 Apr 2022 22:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มิจฉาทิฏฐิเป็นลูกที่ไม่ต้องมีกำแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=37 Thu, 07 Apr 2022 22:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จงหมั่นเอาหนอนออกจากร่างกาย จิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=36 Thu, 07 Apr 2022 22:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยันเลี้ยงหนอน เอ็งตายโหง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=35 Thu, 07 Apr 2022 22:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรมเองไม่ขจัดเหตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=34 Thu, 07 Apr 2022 22:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดคุกไม่ต้องมีกำแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=33 Thu, 07 Apr 2022 22:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แต่อะไรก็ไม่รู้ จะเป็นผู้รู้ได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=32 Thu, 07 Apr 2022 22:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การยอมรับว่าแก้ยังไม่ได้ จะเป็นผู้มีโอกาสจะแก้ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=31 Thu, 07 Apr 2022 22:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตบะมี ๒ ด้าน ด้านสัมมา ด้านมิจฉา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=30 Thu, 07 Apr 2022 22:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาเป็นตัวก่อเกิดกรรมทุกตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=29 Thu, 07 Apr 2022 22:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดกะลาให้เกิดปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=28 Thu, 07 Apr 2022 22:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องรู้ เข้าใจ ประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=27 Thu, 07 Apr 2022 22:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมในอดีตแก้ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=26 Thu, 07 Apr 2022 22:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การจิตหลอกจิต การซ่อนของจิตอารมณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=25 Thu, 07 Apr 2022 22:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าไปหาหลงคำยกย่อง สดุดีของเขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=24 Thu, 07 Apr 2022 22:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำดี ต้องอย่ายึดเป็นของตน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=23 Thu, 07 Apr 2022 22:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสิ่งใด จะเป็นเหตุส่งผลให้แก่เราในปัจจุบันกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=22 Thu, 07 Apr 2022 22:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสิ่งใด จะเป็นเหตุส่งผลให้แก่เราในปัจจุบันกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=21 Thu, 07 Apr 2022 22:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระที่ไม่เป็นสาระแล้ว จะเอาสาระได้อย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=20 Thu, 07 Apr 2022 22:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มิจฉาทิฏฐิ มานะ จะเป็นตัวทำลายทุกสิ่งที่เป็นกุศลของเอ็ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=19 Thu, 07 Apr 2022 22:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ทุกข์ เอาแต่หาบุญ หาลูกแก้ว หาปาฏิหาริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=18 Thu, 07 Apr 2022 22:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=17 Thu, 07 Apr 2022 22:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำการณ์สิ่งใด ที่จะทำได้มากกว่านั้น  ต้องฝึกฝนให้มาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=16 Thu, 07 Apr 2022 22:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าพรรษา อย่า!! เอาแต่ปิดหลับตาภาวนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=15 Thu, 07 Apr 2022 22:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาแต่ระวังข้างนอกบ้าน ไม่ระวังโจรในบ้าน  มันก็ถูกขโมยหมดตัวได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=14 Thu, 07 Apr 2022 22:16:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสิ่งใดผิด ไม่เอาแต่โทษภายนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=13 Thu, 07 Apr 2022 22:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อำเภอใจ อหังการ เป็นตัวต้นเหตุแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=12 Thu, 07 Apr 2022 22:14:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รับความจริง มีความปิติได้ สุขได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=11 Thu, 07 Apr 2022 22:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งทุกสิ่ง ย่อมมีที่มา ที่ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=10 Thu, 07 Apr 2022 22:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศล คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-03-2021&group=60&gblog=21 Wed, 03 Mar 2021 13:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราเอาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออก แล้วเราไม่เติมบุญกุศล ได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=20 Sun, 24 Jan 2021 0:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมประกอบกุศลก่อนแล้วถึงจะมาแก้ทุกข์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=19 Sun, 24 Jan 2021 0:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กุศล" ความหมายและอานิสงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=18 Sun, 24 Jan 2021 7:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสบียงบุญ กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=17 Sun, 24 Jan 2021 0:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่ากล่าวโทษฟ้าฝน ธรรมชาติ บาปหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=16 Sun, 24 Jan 2021 0:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญกุศลให้เกิดอานิสงส์อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-01-2021&group=60&gblog=15 Sun, 24 Jan 2021 0:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความโลภ มี ๓ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=14 Sat, 23 Jan 2021 23:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำให้หายจากการ "เบื่อ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=13 Sat, 23 Jan 2021 22:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณโดนมายานี้ควบคุมไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=12 Sat, 23 Jan 2021 22:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลภ โกรธ หลงเป็นมายา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=11 Sat, 23 Jan 2021 22:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["โมหะ" หลงอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=10 Sat, 23 Jan 2021 22:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาเทพกบสามขา กิมเซียนซู (蟾蜍)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=31 Mon, 06 Sep 2021 11:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาปี่เซียะ(貔貅)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=30 Mon, 06 Sep 2021 11:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาสิงโตคาบดาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=29 Mon, 06 Sep 2021 10:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไป้ฮ่อเฮียตี๋ : ไหว้สัมภเวสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=28 Mon, 06 Sep 2021 10:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไป้โจ้ว : ไหว้บรรพบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=27 Mon, 06 Sep 2021 10:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำไหว้ตี่จูเอี๊ยะ (ถู่ตี้กง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=26 Mon, 06 Sep 2021 10:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาปลามังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=25 Mon, 06 Sep 2021 10:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าพ่อกบ 青蛙 本頭公]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=24 Mon, 06 Sep 2021 10:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาแปะกง 伯公]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=23 Mon, 06 Sep 2021 10:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาลื่อตงปิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=22 Mon, 06 Sep 2021 10:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาไท้ส่วยเอี๊ย (太歲爺)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=21 Mon, 06 Sep 2021 10:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา เจ้าแม่ทับทิม, เทียงโหวเซี่ยบ้อ天后聖母]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=20 Mon, 06 Sep 2021 10:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา เจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี๊ย (大老爷) เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ (玄天上帝)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=19 Mon, 06 Sep 2021 10:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถานาจา (哪吒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=18 Mon, 06 Sep 2021 10:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอัญเชิญไหว้ไฉ่สิ่งเอี๊ย 财神爺]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=17 Mon, 06 Sep 2021 10:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา กวนอู 闗羽,กวนกง 闗公]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=16 Mon, 06 Sep 2021 10:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา เง็กเซียนฮ่องเต้,อวี่หวงต้าตี้ (玉皇大帝)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=15 Mon, 06 Sep 2021 10:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลาจื่อ(老子) ไท้สังเหล่ากุง(太上老君)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=14 Mon, 06 Sep 2021 10:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญพระคุณ พระแม่ไท่อิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=13 Mon, 06 Sep 2021 10:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ พระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=12 Mon, 06 Sep 2021 10:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา ปุ๊กุ๊ยฮุด (富贵佛)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=11 Mon, 06 Sep 2021 10:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา พระอรหันต์จี้กง 濟公活佛]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=10 Mon, 06 Sep 2021 20:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัว ๔ เหล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=11 Wed, 13 Oct 2021 8:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านเป็นบัวเหล่าใดในบัวสี่เหล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=10 Wed, 13 Oct 2021 8:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทิศบุญกับของเซ่นไหว้ อย่างไหนดีกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=14 Sat, 09 Jan 2021 19:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกุศลไม่สูญหาย รอสัปปายะถึงให้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=13 Sat, 09 Jan 2021 19:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้อะไรติดตามไปชาติหน้าต้องทำอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=12 Sat, 09 Jan 2021 19:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตานขันข้าวให้คนตายทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=11 Sat, 09 Jan 2021 19:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการทำบุญไปสู่กุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=10 Sat, 09 Jan 2021 19:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคล ๔ จำพวก (ตามอุคฆฏิตัญญุสูตร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=38 Mon, 06 Sep 2021 11:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำมนต์จากแม่น้ำโขงศักดิ์สิทธิ์ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=37 Mon, 06 Sep 2021 11:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=36 Mon, 06 Sep 2021 11:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา ชำระล้างบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=35 Mon, 06 Sep 2021 11:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา ชำระล้างบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=34 Mon, 06 Sep 2021 11:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีกรรมอาบน้ำพระแม่คงคา ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=33 Mon, 06 Sep 2021 11:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังพระแม่คงคาจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมวลมนุษยชาติอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=32 Mon, 06 Sep 2021 11:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังของพระแม่คงคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=31 Mon, 06 Sep 2021 11:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระแม่คงคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=30 Mon, 06 Sep 2021 11:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระแม่สุรัสวดีถึงไม่มีคนทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=29 Mon, 06 Sep 2021 11:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับพลังจากพระแม่สุรัสวดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=28 Mon, 06 Sep 2021 11:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายปัญญาต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=27 Mon, 06 Sep 2021 11:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประทานพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=26 Mon, 06 Sep 2021 11:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบูชาพระแม่สุรัสวดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=25 Mon, 06 Sep 2021 11:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิพยญาณพระแม่สุรัสวดีมหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=24 Mon, 06 Sep 2021 11:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณธรรมของพระแม่ลักษมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=23 Mon, 06 Sep 2021 11:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังบารมีแห่งมารดา แก้จิตมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=22 Mon, 06 Sep 2021 11:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=21 Mon, 06 Sep 2021 11:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายตาพระแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=20 Mon, 06 Sep 2021 11:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายตาพระแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=19 Mon, 06 Sep 2021 11:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจความหมายของพระแม่ทั้ง ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=18 Mon, 06 Sep 2021 11:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การออกเสียงคำว่าแม่ของแต่ละภาษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=17 Mon, 06 Sep 2021 11:13:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายคำว่า "แม่"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=16 Mon, 06 Sep 2021 11:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รากศัพท์ คำว่า "แม่"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=54&gblog=15 Mon, 06 Sep 2021 11:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ อาบน้ำมนต์ เกิดอานุภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-03-2021&group=54&gblog=14 Wed, 10 Mar 2021 9:42:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่อุมาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=12 Tue, 21 May 2019 2:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่ลักษมี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=11 Tue, 21 May 2019 2:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่สุรัสวดี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=54&gblog=10 Tue, 21 May 2019 2:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิฆะ ขัดเคืองใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=19 Tue, 03 Nov 2020 0:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาฆาตแค้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=18 Tue, 03 Nov 2020 0:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ใจร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=17 Tue, 03 Nov 2020 0:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิเสธลูกสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=16 Tue, 03 Nov 2020 0:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=15 Tue, 03 Nov 2020 0:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลอกหลวง บีบคั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=14 Tue, 03 Nov 2020 0:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมทำร้ายผู้หญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=13 Tue, 03 Nov 2020 0:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอยากฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=12 Tue, 03 Nov 2020 0:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมบีบคั้น ให้เขาเป็นไปตามใจเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=11 Tue, 03 Nov 2020 8:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมไม่เห็นความสำคัญ ไม่ประจักษ์ว่าสิ่งนัั้นจะทำให้เกิดอันตราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-11-2020&group=52&gblog=10 Tue, 03 Nov 2020 0:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=51&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=51&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้พระสวดมนต์ จะต้องไหว้ด้วยคุณธรรม "ตบะ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=51&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=51&gblog=27 Tue, 10 Aug 2021 23:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2021&group=51&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2021&group=51&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตา 12 ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2021&group=51&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-06-2021&group=51&gblog=26 Wed, 16 Jun 2021 15:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แบบมีปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=25 Fri, 16 Apr 2021 17:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วางใจอย่างไรท่ามกลางวิกฤติภัย COVID-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=24 Fri, 16 Apr 2021 17:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสวดมนต์ไล่โควิดไม่ได้ แต่เป็นการให้กำลังใจทางจิตวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=23 Fri, 16 Apr 2021 17:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสมาธิสามารถช่วยเรื่องโควิดได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=22 Fri, 16 Apr 2021 17:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์รัตนสูตร ไล่โรคไว้รัสโควิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=21 Fri, 16 Apr 2021 17:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดคาถาเงินล้าน จะมีเงินล้านหรือเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=20 Fri, 16 Apr 2021 17:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์เราได้ยินเสียงแปลกๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=19 Fri, 16 Apr 2021 17:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้คาถา อย่าคิดว่าเป็นคาถาเฉยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=18 Fri, 16 Apr 2021 17:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ เป็นสีลัพตปรามาส มิจฉาทิฎฐิ หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=17 Fri, 16 Apr 2021 17:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=16 Fri, 16 Apr 2021 17:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการสวดให้เหมือนอาจารย์ต้นแบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=15 Fri, 16 Apr 2021 17:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์แผ่เมตตาแต่ฝันเห็นคนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=14 Fri, 16 Apr 2021 17:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ถ้าไม่ขออนุญาตจะผิดไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=13 Fri, 16 Apr 2021 17:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์อย่างไรให้เกิดอานิสงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=12 Fri, 16 Apr 2021 17:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบางรูปทำไมทำวัตรเช้า-เย็น ถึงขี้เกียจทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=11 Fri, 16 Apr 2021 17:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ตื่นนอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-04-2021&group=51&gblog=10 Fri, 16 Apr 2021 17:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-06-2021&group=49&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-06-2021&group=49&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบขั้นตอนปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-06-2021&group=49&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-06-2021&group=49&gblog=14 Fri, 18 Jun 2021 16:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีแต่ผิดทาง ไม่เหลืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=13 Wed, 30 Sep 2020 0:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2020&group=49&gblog=12 Wed, 30 Sep 2020 0:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=49&gblog=11 Tue, 29 Sep 2020 23:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคืออะไร?  ไม่ปฏิบัติได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=49&gblog=10 Tue, 29 Oct 2019 0:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ เข้าถึง "บวช" ไม่ตกนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=48&gblog=16 Mon, 20 May 2019 20:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนชอบเรียกว่าแม่ชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=15 Wed, 05 Aug 2020 22:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กะเทยเข้ามาบวช สามารถบรรลุธรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=14 Wed, 05 Aug 2020 22:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=13 Wed, 05 Aug 2020 21:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของการบวช บรรพชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=12 Wed, 05 Aug 2020 21:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นพระภิกษุเกิดความเบื่อ เซ็ง เพราะอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=11 Wed, 05 Aug 2020 21:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าสตรีออกบวชพระสัทธรรมจะอยู่ได้ไม่นาน จริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2020&group=48&gblog=10 Wed, 05 Aug 2020 21:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=44&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=44&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สโลแกน แก้ซึมเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=44&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-01-2021&group=44&gblog=12 Tue, 26 Jan 2021 6:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของการเป็น "โรคซึมเศร้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=44&gblog=11 Tue, 01 Dec 2020 6:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินเสียงคุยกันอยู่ในหูตลอดเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=44&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 19:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากมีโลกหลังความตายไปแล้ว แต่ไม่มีพระเจ้าจะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 19:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากเราทำศัลยกรรมแล้ว ตายไปใบหน้าที่พบจะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 19:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราตกนรกไป เรามีโอกาศที่เราจะสู้กลับยมบาลได้หรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=43&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 19:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเดิมแท้ ต้องไม่มีธาตุรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=41&gblog=23 Mon, 31 Aug 2020 0:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของเด็กบริสุทธิ์หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=22 Wed, 29 Jul 2020 13:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใต้สำนึก กับอาลยวิญญาณ อันไหนจะลึกกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=21 Wed, 29 Jul 2020 13:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่พร่องและพร้อม มีความสัปปายะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=20 Wed, 29 Jul 2020 13:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกติเกิดมาไม่พร่อง แต่เริ่มเดินจะพร่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=19 Wed, 29 Jul 2020 12:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีอยู่จริง แต่วัตถุข้างนอกไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=18 Wed, 29 Jul 2020 12:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะนิพพานมีอาลยวิญญาณ แต่เราไม่ถูกครอบงำแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=17 Wed, 29 Jul 2020 12:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลัย ก็คือ สิ่งที่เรายึดมั่น ผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=16 Wed, 29 Jul 2020 12:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณนี้ มีความหมาย ๒ นัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=15 Wed, 29 Jul 2020 12:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลยวิญญาณ เป็นจิตที่เป็นรากฐานซึ่งอยู่ในภาวะธรรมชาติล้วนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 12:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเริงระบำคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 12:29:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณ มโน เป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 12:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเป็นธาตุรู้ อวิชชา เป็นธาตุไม่รู้ อย่างนี้แปลผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 12:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เถรวาทบอกว่า "จิตเดิม" ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=41&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2023&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2023&group=4&gblog=104 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอธิษฐานให้เกิดผลสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2023&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2023&group=4&gblog=104 Sat, 18 Feb 2023 16:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-12-2022&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-12-2022&group=4&gblog=103 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทแผ่เมตตา ตนเองและผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-12-2022&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-12-2022&group=4&gblog=103 Sat, 17 Dec 2022 14:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-09-2022&group=4&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-09-2022&group=4&gblog=102 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งธรรม คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-09-2022&group=4&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-09-2022&group=4&gblog=102 Sat, 03 Sep 2022 4:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2022&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2022&group=4&gblog=101 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหากุศลเดินขึ้นดอย นมัสการพระธาตุดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2022&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2022&group=4&gblog=101 Sat, 12 Mar 2022 2:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=4&gblog=100 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยักษ์สืบพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=4&gblog=100 Wed, 17 Nov 2021 18:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2021&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2021&group=40&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ทำลายกิเลส"/ "ตัดกิเลส" ได้จริงเหรอ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2021&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2021&group=40&gblog=16 Sun, 19 Sep 2021 23:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=40&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบรวมเข้าใจ "กิเลส"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=40&gblog=15 Sat, 18 Sep 2021 17:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดุ้นไฟ เปรียบเสมือนกับกิเลส ถ้าเรามารนตัวเองอยู่เรื่อยเราก็จะร้อนรน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 12:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีตัดรากเหง้าของความอยากต้องทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 12:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คัทเอาท์ (cut-out) ตัวตัดวงจรกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 12:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสมะสงบจากกิเลสตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 12:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำลายหรือตัดกิเลสได้ด้วยหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=40&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 11:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=39&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=39&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยันต์หัวใจอริยะ นำพาไปสู่ภูมิที่สูงขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=39&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=39&gblog=19 Fri, 23 Sep 2022 20:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีบรรเทาทุกข์ จากการซึมเศร้า (Depression disorder)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-01-2021&group=39&gblog=18 Fri, 29 Jan 2021 10:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารโทสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=39&gblog=17 Sat, 23 Jan 2021 23:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะที่รู้อารมณ์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=16 Wed, 29 Jul 2020 0:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=15 Wed, 29 Jul 2020 0:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟ ปืน อารมณ์ อันไหนน่ากลัวที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=14 Wed, 29 Jul 2020 0:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้เซ็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 0:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["เข้าใจ" ถึงจะไม่โกรธได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=12 Wed, 29 Jul 2020 0:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความโกรธ แต่ไม่เอาความโกรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=11 Wed, 29 Jul 2020 0:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่กับโชคชะตาตนเอง มีวิธีแก้ไขอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=39&gblog=10 Wed, 29 Jul 2020 0:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกศาสนามีการลิขิตหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=44 Sun, 26 Jul 2020 10:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนชื่อไปตามศาสนาที่ตัวเองสังกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=43 Sun, 26 Jul 2020 10:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=42 Sun, 26 Jul 2020 10:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยมีอศาสนิกที่เกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่มีศาสนาไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=41 Sun, 26 Jul 2020 10:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาคล้ายฝิ่น เป็นสิ่งมอมเมาประชาชนหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=40 Sun, 26 Jul 2020 10:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดพระเจ้าสร้างโลก มีอยู่ในทุกศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=39 Sun, 26 Jul 2020 10:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้ามาจากไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=38 Sun, 26 Jul 2020 10:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนเราเกิดมาจึงต้องเป็นทุกข์ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=37 Sun, 26 Jul 2020 10:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้ามีจริงหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=36 Sun, 26 Jul 2020 10:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนในศาสนาต้องเข่นฆ่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=35 Sun, 26 Jul 2020 10:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักปรัชญามักจะแสวงหาปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=34 Sun, 26 Jul 2020 10:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าติดในรูปแห่งศาสนา เป็นปริศนาธรรมแฝง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=33 Sun, 26 Jul 2020 10:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วจะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=32 Sun, 26 Jul 2020 10:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามีสิทธิ์นับถือมากกว่าหนึ่งศาสนามั้ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=31 Sun, 26 Jul 2020 10:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องมีศาสนาต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=30 Sun, 26 Jul 2020 10:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การผสมผสานออกแบบ โลก จักรวาล จักรภพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=29 Sun, 26 Jul 2020 10:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจารณ์ศาสนาอย่างเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=28 Sun, 26 Jul 2020 10:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครคือผู้พิพากษาโลก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=27 Sun, 26 Jul 2020 10:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเกี่ยวกับ "ศาสนาอิสลาม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=26 Sun, 26 Jul 2020 10:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามนุษย์ฉลาด ไอคิวสูง จะเลิกนับถือศาสนา ใช่หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=25 Sun, 26 Jul 2020 10:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีชีวิตเพื่ออยู่ให้เพื่อเรียนรู้ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=24 Sun, 26 Jul 2020 10:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนลึก "ทุกศาสนา" เป็นวิทยาศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=23 Sun, 26 Jul 2020 10:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีศาสนา ไม่เชื่อนรก จะตกนรกไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=22 Sun, 26 Jul 2020 9:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเปลี่ยนศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=21 Sun, 26 Jul 2020 9:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=20 Sun, 26 Jul 2020 9:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้สิ้นกัปป์แล้ว โลกต้องใช้เวลาปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=19 Sun, 26 Jul 2020 9:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=18 Sun, 26 Jul 2020 9:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ไขพวกคลั่งศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=17 Sun, 26 Jul 2020 9:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแบ่งจิตแบบเพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=16 Sun, 26 Jul 2020 9:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเพลโต เรื่อง "แบบ (Forms)"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=15 Sun, 26 Jul 2020 9:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือธาตุแท้ของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=14 Sun, 26 Jul 2020 9:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกแห่งความจริงประกอบด้วยอะไรบ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=13 Sun, 26 Jul 2020 9:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือเนื้อแท้ของจักรวาล (cosmos)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=12 Sun, 26 Jul 2020 9:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=11 Sun, 26 Jul 2020 9:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบยอดคติความคิดเกี่ยวกับ "พระเจ้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=38&gblog=10 Sun, 26 Jul 2020 9:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-06-2023&group=36&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-06-2023&group=36&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าว ถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ (ใหม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-06-2023&group=36&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-06-2023&group=36&gblog=65 Wed, 14 Jun 2023 2:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-12-2021&group=36&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-12-2021&group=36&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการบูชาพระธาตุเจดีย์ ทำบุญกุศลแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-12-2021&group=36&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-12-2021&group=36&gblog=64 Wed, 29 Dec 2021 4:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2021&group=36&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2021&group=36&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าว ถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2021&group=36&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2021&group=36&gblog=63 Wed, 22 Dec 2021 12:42:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-10-2021&group=36&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-10-2021&group=36&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับอธิบายการห่มผ้าพระธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-10-2021&group=36&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-10-2021&group=36&gblog=62 Sat, 23 Oct 2021 12:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญรอยตามพุทธองค์ ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=61 Fri, 22 Oct 2021 22:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=60 Fri, 22 Oct 2021 22:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระทัยบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=59 Fri, 22 Oct 2021 22:28:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=58 Fri, 22 Oct 2021 22:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ตรัสรู้" ธรรม คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=57 Fri, 22 Oct 2021 22:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคุณ ของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=56 Fri, 22 Oct 2021 22:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธรูป สายตามองต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=55 Fri, 22 Oct 2021 22:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=54 Fri, 22 Oct 2021 22:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การระลึกถึงพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=53 Fri, 22 Oct 2021 22:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ก็คือตัวปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=52 Fri, 22 Oct 2021 22:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปเป็นตัวแทน พระพุทธเจ้าหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=51 Fri, 22 Oct 2021 22:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราไหว้พระพุทธเจ้าทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=50 Fri, 22 Oct 2021 22:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินเจเป็นนิมิตหมายสื่อถึงเจ้าแม่กวนอิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=49 Fri, 22 Oct 2021 22:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่มผ้าพระธาตุเป็นการสืบพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=48 Fri, 22 Oct 2021 22:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สืบ และยึดเหนี่ยวในพุทธานุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=47 Fri, 22 Oct 2021 22:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมสร้างพระพุทธรูปต้องมีเส้นผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=46 Fri, 22 Oct 2021 22:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["รอยพระพุทธบาท" นิมิตหมายสื่ถึง เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=45 Fri, 22 Oct 2021 22:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุเจดีย์ จะหมดพลังไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=44 Fri, 22 Oct 2021 22:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอพลังจากองค์พระเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=43 Fri, 22 Oct 2021 22:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์พระเจดีย์ มีพลังได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=42 Fri, 22 Oct 2021 22:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจพลังพระชินธาตุเจ้าดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=41 Fri, 22 Oct 2021 22:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การห่มผ้าพระธาตุเพื่อให้เกิดความศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=40 Fri, 22 Oct 2021 22:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวงสรวงเสริมพลังพระเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=39 Fri, 22 Oct 2021 22:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องมีพระธาตุ ๔ มุม เพื่อรองรับตัวเองพระธาตุใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=38 Fri, 22 Oct 2021 22:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจดีย์เสื่อมโทรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=37 Fri, 22 Oct 2021 22:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราลบหลู่พระธาตุเจดีย์นี้จะเป็นยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=36 Fri, 22 Oct 2021 22:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ การบวงสรวง มีความสำคัญต่อพระธาตุเจดีย์ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=35 Fri, 22 Oct 2021 22:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระธาตุนครพนม ถึงไม่ออกแบบที่มีลักษณะกลมๆ ระฆังคว่ำ เหมือนกับล้านนา?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=34 Fri, 22 Oct 2021 22:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดอันดับความสำคัญของพระเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=33 Fri, 22 Oct 2021 22:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราจึงต้องมีพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=32 Fri, 22 Oct 2021 22:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ้าห่มพระธาตุ ปริศนาธรรมลึกซึ้งกว่า ถวายพระพุทธรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=31 Fri, 22 Oct 2021 17:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["พระพุทธรูป" เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=30 Fri, 22 Oct 2021 17:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องห่มผ้าพระธาตุ หลายแห่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=29 Fri, 22 Oct 2021 17:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องใช้ "ผ้า" มาห่มพระเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=28 Fri, 22 Oct 2021 17:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้ธรรมะ เราเอาธรรมะมาจากไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=27 Fri, 22 Oct 2021 17:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรม พระพุทธเจ้าแต่ละรุ่นที่สืบต่อกันมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=26 Fri, 22 Oct 2021 17:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนาในการถวายผ้าห่มพระพุทธรูปคืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=25 Fri, 22 Oct 2021 17:39:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ กับการห่มผ้าพระพุทธรูปมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=24 Fri, 22 Oct 2021 17:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ปริศนาธรรมลึกกว่าถวายพระพุทธรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=23 Fri, 22 Oct 2021 17:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบไหว้พระธาตุแล้วเกิดอาการร้องไห้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=36&gblog=22 Fri, 22 Oct 2021 17:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่ม พระบรมธาตุเจดีย์ (พิเศษ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=21 Sun, 28 Feb 2021 20:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการ คำกล่าวตั้งปณิธาน ทำบุญสร้างกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-02-2021&group=36&gblog=20 Sun, 28 Feb 2021 20:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน พระธาตุดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=36&gblog=19 Sat, 27 Feb 2021 19:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่มพระธาตุ (สมบูรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2021&group=36&gblog=18 Mon, 22 Feb 2021 13:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมห่มผ้าพระธาตุจึงได้ชื่อว่าสืบพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-01-2021&group=36&gblog=17 Tue, 19 Jan 2021 18:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า "สืบพระศาสนา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=36&gblog=16 Sat, 03 Oct 2020 21:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวาย "ห่มผ้าพระธาตุ" เจดีย์ เป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร? (ยาว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=15 Wed, 22 Jul 2020 1:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวถวายผ้าห่มพระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=14 Wed, 22 Jul 2020 0:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ มหากุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=13 Wed, 22 Jul 2020 0:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูดบอกกล่าวยกผ้าห่มพระธาตุขึ้นบ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=12 Wed, 22 Jul 2020 0:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า "สืบพระศาสนา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=11 Wed, 22 Jul 2020 0:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2020&group=36&gblog=10 Wed, 22 Jul 2020 0:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจศีลอย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-09-2020&group=35&gblog=32 Sun, 20 Sep 2020 2:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำ คือ ศีล ย่อมล้างมลทิน แก้กรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-09-2020&group=35&gblog=31 Sat, 19 Sep 2020 1:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ศีล" ปล่อยไปตามธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-08-2020&group=35&gblog=30 Mon, 31 Aug 2020 0:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สำรวม เกิดจากไม่เข้าใจ ขาดปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=29 Fri, 24 Jul 2020 1:02:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยชื่นชอบ หลงใหล จึงเกิดสัญญาวิปลาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=28 Fri, 24 Jul 2020 1:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสำรวม ระมัดระวังได้ จะต้องมีปัญญาเข้าใจ ถึงจะทำได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=27 Fri, 24 Jul 2020 0:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงสละชีวิตเพื่อรักษาศีล เป็นการเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=26 Fri, 24 Jul 2020 0:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สำรวมก็คือไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=25 Fri, 24 Jul 2020 0:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำคือศีล ย่อมล้างมลทินได้ แก้กรรมได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=24 Fri, 24 Jul 2020 0:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ผู้มีศีล" ทำให้เกิดทรัพย์สิน ชื่อเสียง ได้อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=23 Fri, 24 Jul 2020 0:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล มีรสชาติ มีอาการอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=22 Fri, 24 Jul 2020 0:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลมีเจตนาเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=21 Fri, 24 Jul 2020 0:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล แปลว่าอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=20 Fri, 24 Jul 2020 0:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์วิสุทธิมรรค ควรแปลอย่างไรให้เข้าใจ เข้าถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=19 Fri, 24 Jul 2020 0:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จำเป็นต้องมีศีลก่อนภาวนาไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=18 Fri, 24 Jul 2020 0:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเป็นกิเลสหรือไม่? อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=17 Fri, 24 Jul 2020 0:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราไม่กินเหล้าแบบกินชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=16 Fri, 24 Jul 2020 0:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าข้าไม่ลงนรก แล้วใครจะลงนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=15 Fri, 24 Jul 2020 0:30:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลัพพตปรามาสเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=14 Fri, 24 Jul 2020 0:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขโมยอย่างไรชื่อว่าผิดศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=13 Fri, 24 Jul 2020 0:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การถือศีลเพื่อให้มีสิทธิ์ดำรงอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=12 Fri, 24 Jul 2020 0:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดศีลแล้วค่อยมารักษาใจใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-07-2020&group=35&gblog=11 Fri, 24 Jul 2020 0:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณทำอะไร ให้เหมาะสมแก่ตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-07-2020&group=35&gblog=10 Fri, 17 Jul 2020 6:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำแท้ง ทุกศาสนาบอกว่าบาปไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=12 Tue, 07 Jul 2020 10:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แท้งหลุด ไม่ตั้งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=11 Tue, 07 Jul 2020 10:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเด็กเกิดใหม่จึงร้องไห้ไม่หยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=32&gblog=10 Tue, 07 Jul 2020 10:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=31&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบรวม "อัตตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=31&gblog=16 Sat, 18 Sep 2021 17:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายแปลแยกศัพท์ "อัตตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-07-2020&group=31&gblog=15 Sun, 26 Jul 2020 9:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนวการก่อเกิดแห่งสรรพสิ่งสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=14 Tue, 07 Jul 2020 10:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้เรื่องอัตตา อนัตตาเพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=13 Tue, 07 Jul 2020 9:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=12 Tue, 07 Jul 2020 9:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็น "อัตตา" แต่อัตตาอยู่ใน "อนัตตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=11 Tue, 07 Jul 2020 9:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตากับอนัตตาเป็นของคู่กันไม่ควรแยกออกจากกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-07-2020&group=31&gblog=10 Tue, 07 Jul 2020 9:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=29&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการเล่น หวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=29&gblog=36 Fri, 23 Sep 2022 20:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-09-2022&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-09-2022&group=29&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเก็บเงินไม่อยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-09-2022&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-09-2022&group=29&gblog=35 Sun, 04 Sep 2022 21:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=29&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขายของไม่ดี เกิดความท้อ จะแก้ไขยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-08-2021&group=29&gblog=34 Tue, 10 Aug 2021 23:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุน ก็คือปัจจัยที่จะต้องหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=33 Thu, 30 Jul 2020 12:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาทำไม่ดีกับเรา แล้วเราเอาคืนกลับ ผิดไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=32 Thu, 30 Jul 2020 12:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกทุกข์ทรมานจากการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=31 Thu, 30 Jul 2020 12:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อหนี้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เรารวยได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=30 Thu, 30 Jul 2020 12:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วขอเบียดเบียน ตรงนี้เราควรจะช่วยเหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=29 Thu, 30 Jul 2020 12:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราให้เขายืมเงิน ไม่คิดดอก ก็ยังถูกโกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=28 Thu, 30 Jul 2020 12:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหารคนรวย ไม่ใช่ประจบคนรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=27 Thu, 30 Jul 2020 12:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นแม่ทัพที่เก่งทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=26 Thu, 30 Jul 2020 12:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อค้าขายอาหารไม่หมด จะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=25 Thu, 30 Jul 2020 12:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักธุรกิจแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=24 Thu, 30 Jul 2020 11:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลยุทธ์ขอเพิ่มเงินเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=23 Thu, 30 Jul 2020 11:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลยุทธ์การสัมภาษณ์เข้างาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=22 Thu, 30 Jul 2020 11:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเล่นหุ้นก็เรียนรู้ธรรมะ ถ้าไม่..ก็เจ๊ง!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=21 Thu, 30 Jul 2020 11:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักที่ทำให้ร่ำรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=20 Thu, 30 Jul 2020 11:53:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จนและรวย คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=19 Thu, 30 Jul 2020 11:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดเชิงกลยุทธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=18 Thu, 30 Jul 2020 11:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของร้านค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=17 Thu, 30 Jul 2020 11:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พนักงานเบื่อ เซ็ง จะแก้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=16 Thu, 30 Jul 2020 11:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=15 Thu, 30 Jul 2020 11:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การประชุมบุคลากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=14 Thu, 30 Jul 2020 11:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาตนเองของผู้บริหารธุรกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=13 Thu, 30 Jul 2020 11:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบัญชีลูกค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=12 Thu, 30 Jul 2020 11:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งเป้ายอดขายสิค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=11 Thu, 30 Jul 2020 11:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบธุรกิจสัมพันธ์กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=29&gblog=10 Thu, 30 Jul 2020 11:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการตกเป็นทาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=22 Wed, 20 Oct 2021 22:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจองูแห่งราคะ งูที่เรียกร้องอยากจะสมสู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=21 Wed, 20 Oct 2021 22:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พาชู้ไปสร้างกุศลที่วัด เพื่อเปลี่ยนวิบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=20 Wed, 20 Oct 2021 22:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=19 Wed, 20 Oct 2021 22:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สยบพิษรักแรงแค้น ของผัวและเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=18 Wed, 20 Oct 2021 22:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคะแห่งสุขทุกข์ กับราคะแห่งสันติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=17 Wed, 20 Oct 2021 22:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กาม ๒ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=16 Wed, 20 Oct 2021 22:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กามคืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=15 Wed, 20 Oct 2021 22:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมของนาย "ริษยา" สายราคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=14 Wed, 20 Oct 2021 22:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมราคะจะลดได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=13 Wed, 20 Oct 2021 22:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าว แก้กรรมทำร้าย ให้ร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=12 Wed, 20 Oct 2021 22:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒ ขั้นเป็นไปตามวิถีแห่งธรรมความใคร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=11 Wed, 20 Oct 2021 22:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมที่เกิดจาก "ราคะ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-10-2021&group=28&gblog=10 Wed, 20 Oct 2021 22:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=26&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างบุญกุศลจะมีอานิสงส์อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-09-2022&group=26&gblog=28 Fri, 23 Sep 2022 19:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-01-2022&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-01-2022&group=26&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญตักบาตร ภาษาอังกฤษ จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-01-2022&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-01-2022&group=26&gblog=27 Fri, 07 Jan 2022 0:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญ บาป คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2021&group=26&gblog=26 Sat, 27 Feb 2021 23:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนตร์ พระธรรมจักร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=25 Sat, 20 Feb 2021 4:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินรอบพระธาตุเจดีย์ ให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=24 Sat, 20 Feb 2021 4:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ทำความสะอาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=23 Sat, 20 Feb 2021 23:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-02-2021&group=26&gblog=22 Sat, 20 Feb 2021 4:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิต ปล่อยสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2021&group=26&gblog=21 Fri, 19 Feb 2021 17:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้จิตวุ่นวายระหว่างทำบุญสร้างกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=20 Thu, 18 Feb 2021 18:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตรแทนกัน ได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=19 Thu, 18 Feb 2021 18:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีนวดคนให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-02-2021&group=26&gblog=18 Thu, 18 Feb 2021 18:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องทำบุญที่ โรงพยาบาลและวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-12-2020&group=26&gblog=17 Tue, 22 Dec 2020 1:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างบุญก่อเกิดกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=16 Sat, 03 Oct 2020 21:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ปราโมทย์" เสริมส่งบุญกุศล ชีวิตไม่อับเฉา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=15 Sat, 03 Oct 2020 21:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญเอาหน้าและปิดทองหลังพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=14 Sat, 03 Oct 2020 21:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รับเงินสาปแช่งกับรับเงินที่เขายินดีให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=13 Sat, 03 Oct 2020 21:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบเงินให้เขาไปทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=12 Sat, 03 Oct 2020 21:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอื่นเอาของให้เรา แล้วเราเอาของนั้นไปให้คนอื่น ได้บุญไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=11 Sat, 03 Oct 2020 21:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญทางออนไลน์ได้บุญจริงไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=26&gblog=10 Sat, 03 Oct 2020 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจ เทพเจ้า กินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=29 Mon, 26 Sep 2022 13:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดกิ่วอ๊วง ฮุกโจ้ว (九皇佛祖)  สวดกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=28 Mon, 26 Sep 2022 12:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจในช่วงเทศกาล ไม่เหมือนกินเจ เวลาอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-09-2022&group=22&gblog=27 Mon, 26 Sep 2022 12:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-09-2022&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-09-2022&group=22&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดประสงค์ กินเจ (齋)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-09-2022&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-09-2022&group=22&gblog=26 Sat, 10 Sep 2022 13:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปกรรม ที่ทำมาทั้งปี กินผักไม่กี่วัน แล้วจะหวังบุญ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=25 Sun, 10 Oct 2021 22:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินเจ ก็เหมือนกับเริ่มต้นเรียน กอไก่. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-10-2021&group=22&gblog=24 Sun, 10 Oct 2021 22:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดกิ่วอ๊วง ฮูดโจ้ว (九皇佛祖) สวดกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=22&gblog=23 Sat, 17 Oct 2020 1:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ กินยาถ่ายพยาธิ หรือยาปฏิชีวนะได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=22 Fri, 09 Oct 2020 21:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดร้านขายสเต็ก แต่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและพระพิฆเนศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=21 Fri, 09 Oct 2020 21:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริษัทห้ามพนักงานนำเนื้อสัตว์ เข้าภายในบริษัทในช่วงกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=20 Fri, 09 Oct 2020 20:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ ได้อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-10-2020&group=22&gblog=19 Fri, 09 Oct 2020 20:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา กินเจ (食齋) ตอบคำถามสมเด็จพระสังฆราช-หลวงปู่แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 Tue, 01 Oct 2019 22:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินของไหว้เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 Mon, 30 Sep 2019 17:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระก็กินเนื้อสัตว์ แต่ทำไมบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 Mon, 30 Sep 2019 17:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคิดยังไง เรากินอาหารเข้าไปในร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 Mon, 30 Sep 2019 17:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิตกินเนื้อวัว ทั้งๆที่ไม่อยากกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 Mon, 30 Sep 2019 17:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินอาหารแบบให้มีความสุนทรีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 Mon, 30 Sep 2019 17:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตในการกินอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 Mon, 30 Sep 2019 22:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจในช่วงเทศกาล ไม่เหมือนกินเจเวลาอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 Mon, 30 Sep 2019 17:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 Mon, 30 Sep 2019 17:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา "ปางพระนาคปรก" จิตแห่งพุทธปัญญา มาปรกคุ้มครองพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=21&gblog=48 Thu, 18 Jul 2019 0:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญรอยตามพุทธองค์ ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=47 Thu, 30 Jul 2020 0:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ หมายความว่าอย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=46 Thu, 30 Jul 2020 0:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=45 Thu, 30 Jul 2020 0:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระทัยบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าเป็นยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=44 Thu, 30 Jul 2020 0:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรัสรู้ธรรมคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=43 Thu, 30 Jul 2020 0:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคุณของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=42 Thu, 30 Jul 2020 0:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเรื่องของเยซูกับสิทธัตถะจึงมีผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=41 Thu, 30 Jul 2020 0:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=40 Thu, 30 Jul 2020 0:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าดำริจะโปรดอาจารย์ทั้ง ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=39 Thu, 30 Jul 2020 0:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าบาปไหม? ฆ่าเชื้อโรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=38 Thu, 30 Jul 2020 0:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การระลึกถึงพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=37 Thu, 30 Jul 2020 0:08:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ ก็คือตัวปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=36 Thu, 30 Jul 2020 0:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้ากับมหาวีระ วัดอยู่ใกล้ๆ กัน ทำไมไม่ไปมาหาสู่กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=35 Thu, 30 Jul 2020 0:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธที่ขนพระพุทธรูปออกไปทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2020&group=21&gblog=34 Thu, 30 Jul 2020 0:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=33 Wed, 29 Jul 2020 19:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉากหนังพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=32 Wed, 29 Jul 2020 19:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราไหว้พระพุทธเจ้าทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=31 Wed, 29 Jul 2020 19:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธรูปตามองต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=30 Wed, 29 Jul 2020 19:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อในพระพุทธเจ้า แต่ไม่เชื่อพระไตรปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=29 Wed, 29 Jul 2020 19:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโพธิสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=28 Wed, 29 Jul 2020 19:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ยังมีวิญญาณ อยู่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=27 Wed, 29 Jul 2020 19:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยพระพุทธบาท นิมิตหมาย เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=26 Wed, 29 Jul 2020 19:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=25 Wed, 29 Jul 2020 19:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนาปางพระนาคปรก จิตแห่งพุทธปัญญา มาปรกคุ้มครองพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=21&gblog=24 Wed, 29 Jul 2020 19:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมถึงมีเหตุการณ์ พระอินทร์มาหยิบเอาพระธาตุจากมวยผม โทณพราหมณ์ไปประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 Sat, 07 Sep 2019 0:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 Sat, 07 Sep 2019 0:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีลากระบวนการดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 Sat, 07 Sep 2019 0:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากพระพุทธเจ้าไม่เสวยสุกรมัทวะจะเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 Sat, 07 Sep 2019 0:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับวิบากกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 Sat, 07 Sep 2019 0:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 Sat, 07 Sep 2019 0:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 Sat, 07 Sep 2019 0:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 Sat, 07 Sep 2019 0:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 Sat, 07 Sep 2019 0:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๓ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 Sat, 07 Sep 2019 0:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 Sat, 07 Sep 2019 0:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 Sat, 07 Sep 2019 0:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุและผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 Sat, 07 Sep 2019 0:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่อยากสอน อะไรทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 Sat, 07 Sep 2019 0:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-10-2021&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-10-2021&group=18&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-10-2021&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-10-2021&group=18&gblog=34 Tue, 12 Oct 2021 10:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=18&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคม 22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-01-2021&group=18&gblog=33 Sat, 30 Jan 2021 6:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=32 Sat, 17 Oct 2020 0:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=31 Sat, 17 Oct 2020 0:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=30 Sat, 17 Oct 2020 0:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2020&group=18&gblog=29 Sat, 17 Oct 2020 11:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=28 Fri, 16 Oct 2020 23:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=27 Fri, 16 Oct 2020 23:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=26 Fri, 16 Oct 2020 23:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=25 Fri, 16 Oct 2020 23:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=24 Fri, 16 Oct 2020 23:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=23 Fri, 16 Oct 2020 23:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=22 Fri, 16 Oct 2020 23:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=21 Fri, 16 Oct 2020 23:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=20 Fri, 16 Oct 2020 23:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=19 Fri, 16 Oct 2020 23:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=18 Fri, 16 Oct 2020 23:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=17 Fri, 16 Oct 2020 23:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=16 Fri, 16 Oct 2020 23:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=15 Fri, 16 Oct 2020 23:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคำคม1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2020&group=18&gblog=14 Fri, 16 Oct 2020 23:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จุดอ่อนตัวเอง... ตายยาก!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=13 Sat, 03 Oct 2020 16:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเราต้องรู้ว่าเราไม่เก่งอะไร ถึงจะเก่งจริง!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=12 Sat, 03 Oct 2020 16:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าทำตัวเองเป็นผู้รู้ผู้เก่ง ใครเขาจะมาช่วยเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=11 Sat, 03 Oct 2020 16:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริตนิสัยผู้หญิงชอบอิจฉา ผู้ชายชอบเกทับกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-10-2020&group=18&gblog=10 Sat, 03 Oct 2020 16:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=99 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอิจฉา ริษยา ทำร้ายคนอื่นไม่ให้สุขสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=99 Sun, 17 Oct 2021 16:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=98 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดกรรมตอแหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=98 Sun, 17 Oct 2021 16:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=97 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวมากและขุนลุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=97 Sun, 17 Oct 2021 16:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=96 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนลุกขนพอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=96 Sun, 17 Oct 2021 16:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=95 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเข้าบ่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=95 Sun, 17 Oct 2021 16:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=94 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จะใช้ไปในทางไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=94 Sun, 17 Oct 2021 16:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=93 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=93 Sun, 17 Oct 2021 16:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=92 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำร้ายตนเอง ด้วยการร้องไห้คร่ำครวญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=92 Sun, 17 Oct 2021 16:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=91 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำร้ายตนเอง มีดกรีดข้อมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=91 Sun, 17 Oct 2021 16:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=90 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรู้และมั่นใจว่าเรามีองค์อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=90 Sun, 17 Oct 2021 16:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=89 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนระลึกชาติได้ จริงกี่เปอร์เซ็นต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=89 Sun, 17 Oct 2021 16:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=88 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงตัวเองเกิดจากอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=88 Sun, 17 Oct 2021 16:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=87 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงานกลางคืน เป็นอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=87 Sun, 17 Oct 2021 16:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=86 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ติ" เพื่อ "ก่อ" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=86 Sun, 17 Oct 2021 16:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=85 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตรายจากการตรวจดู "ความมีองค์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=85 Sun, 17 Oct 2021 16:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=84 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำมนต์กรวดน้ำได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=84 Sun, 17 Oct 2021 16:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=83 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองด้วยเมตตา กรุณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=83 Sun, 17 Oct 2021 16:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=82 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลานึกถึงหรือพูดถึงองค์เทพ จะต้องมีอาการขนลุกขึ้นมาทันที เพราะเหตุใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=16&gblog=82 Sun, 17 Oct 2021 16:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลุมฝังศพซื้อ ถ้าลูกหลานทิ้งไม่มาดูแล จะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=81 Sat, 16 Oct 2021 22:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์อาภัพเนื้อคู่จริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=80 Sat, 16 Oct 2021 22:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเงินหายอย่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=79 Sat, 16 Oct 2021 22:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอหุ่นรูปปั้นอยู่รั้วนอกบ้าน ควรทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=78 Sat, 16 Oct 2021 22:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีองค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=77 Sat, 16 Oct 2021 22:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพกรรมดีร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=76 Sat, 16 Oct 2021 21:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีธรรมในใจ ดูตรงไหนถึงจะรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=75 Sat, 16 Oct 2021 21:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตชาติอาจารย์สายดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=74 Sat, 16 Oct 2021 21:54:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้ากับนางมารผิดศีล ใครบาปกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=73 Sat, 16 Oct 2021 21:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจองค์ ตรวจกันยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=72 Sat, 16 Oct 2021 21:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=71 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเปลี่ยนงานเพราะไม่มีวันหยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=71 Sat, 16 Oct 2021 21:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อึดอัดใจเหมือนชีวิตยังรออะไรบางอย่าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=70 Sat, 16 Oct 2021 21:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ลดตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=69 Sat, 16 Oct 2021 21:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงกับผู้ชายใครเรียนอาคมได้เก่งกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-10-2021&group=16&gblog=68 Sat, 16 Oct 2021 21:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกเครียดเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=67 Sat, 02 Oct 2021 7:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่อิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=66 Sat, 02 Oct 2021 7:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหัวมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=65 Sat, 02 Oct 2021 7:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การใส่ชุดทรงเพื่อให้ตนเองมั่นใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=64 Sat, 02 Oct 2021 7:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้กลิ่นหมากพลู จิตคิดไปเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=63 Sat, 02 Oct 2021 7:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกเราจะสืบทอดการมีองค์จากเราไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=62 Sat, 02 Oct 2021 7:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=61 Sat, 02 Oct 2021 7:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกวันพระวันโกนจะได้ยินเสียงร้องไห้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=60 Sat, 02 Oct 2021 7:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักงานได้ แต่อย่ารักบริษัท เพราะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=59 Sat, 02 Oct 2021 7:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราไม่ติดรูป แต่ระวังคนอื่นคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=58 Sat, 02 Oct 2021 7:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างหนังสือธรรมมะแจก แต่เรายังโง่อยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=57 Sat, 02 Oct 2021 7:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นดาราแต่ไม่ได้เรียนรู้ชีวิต เอาแต่ใช้ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=56 Sat, 02 Oct 2021 7:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้หลงก็ต้องหาทางออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=55 Sat, 02 Oct 2021 7:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปโลกน์ เพราะหลงในภูมิธรรมของตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=54 Sat, 02 Oct 2021 7:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวถ่วงที่จะทำให้เราจม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=53 Sat, 02 Oct 2021 7:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีอาการเย็นที่หน้าผาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=52 Sat, 02 Oct 2021 7:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายหลักของโชคลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=51 Sat, 02 Oct 2021 7:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กได้ยินเสียงคนเรียก แต่เราไม่เห็นตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=50 Sat, 02 Oct 2021 7:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างทรงองค์เทพแต่ไม่ใช่เทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=49 Sat, 02 Oct 2021 7:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเข้าทรงแบบเอ็ฟเฟค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=48 Sat, 02 Oct 2021 7:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นแวบๆ หางตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=47 Sat, 02 Oct 2021 7:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมตาไม่ขึ้น มึนงง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=46 Sat, 02 Oct 2021 7:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจสั่นหายใจไม่ค่อยออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=45 Sat, 02 Oct 2021 7:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธาตุไฟเข้าแทรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=44 Sat, 02 Oct 2021 7:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัสได้ถึงกลิ่นหมากพลู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=43 Sat, 02 Oct 2021 7:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเซ้นส์ไว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=42 Sat, 02 Oct 2021 7:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมร่างทรงบางคนชอบอิจฉา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=41 Sat, 02 Oct 2021 7:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรหาหมอหลายคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=40 Sat, 02 Oct 2021 7:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[งูเลื้อยเข้าบ้าน มีกลิ่นข้าวต้มมัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=39 Sat, 02 Oct 2021 7:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาคสีขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=38 Sat, 02 Oct 2021 7:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์เทพแตก หรือร้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=37 Sat, 02 Oct 2021 7:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมอยากลงทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=36 Sat, 02 Oct 2021 7:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดบ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=35 Sat, 02 Oct 2021 7:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยติดสัญญาพ่อพิฆเณศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=34 Sat, 02 Oct 2021 7:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมารจุดธูปกี่ดอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=33 Sat, 02 Oct 2021 7:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้พรวันเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=32 Sat, 02 Oct 2021 7:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความกล้าหาญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=31 Sat, 02 Oct 2021 7:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบการปลูกต้นไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=30 Sat, 02 Oct 2021 7:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดคำสาบานจะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=29 Sat, 02 Oct 2021 7:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บความโกรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=28 Sat, 02 Oct 2021 7:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประจำเดือนผู้หญิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=27 Sat, 02 Oct 2021 7:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประทับทรงมีการไหว้สวยงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=26 Sat, 02 Oct 2021 7:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดสัญญาองค์พ่อพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=25 Sat, 02 Oct 2021 7:03:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีแต่ขาดปัญญาจบทุกราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=24 Sat, 02 Oct 2021 7:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์เป็นลูกจ้างได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=23 Sat, 02 Oct 2021 6:56:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอไม่ได้ขอทำหน้าที่เป็นร่างทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=22 Sat, 02 Oct 2021 6:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดอาการเวียนหัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=21 Sat, 02 Oct 2021 6:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดอาการร้อนวูบวาบบนฝ่ามือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=20 Sat, 02 Oct 2021 6:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดอาการร้อนวูบวาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=19 Sat, 02 Oct 2021 6:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการร้อนวูบวาบและเย็นทั้งตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=18 Sat, 02 Oct 2021 6:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการหนาวข้างในเกิดจากกรรมอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=17 Sat, 02 Oct 2021 6:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ดีดีวันนี้ก็ร้อนไปทั้งหลังเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=16 Sat, 02 Oct 2021 6:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าในนิมิตเห็นนาคกับครุฑ ตีกัน ท่านจะทำเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=15 Sat, 02 Oct 2021 6:51:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีองค์ขัดแย้งเป็นปรปักษ์กัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=14 Sat, 02 Oct 2021 6:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์ต้องใส่ชุดขาวตลอดหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=13 Sat, 02 Oct 2021 6:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่นไหวแต่มีหลัก ถึงไม่หวั่นไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=12 Sat, 02 Oct 2021 6:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมร่างทรงถึงต้องพบอุปสรรคต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=11 Sat, 02 Oct 2021 6:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเวลาเกิดความสงสารมักจะน้ำตาไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-10-2021&group=16&gblog=10 Sat, 02 Oct 2021 6:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-03-2022&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-03-2022&group=15&gblog=90 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม (เจาะลึก) #อ_พรหมสิทธิ์_ทิพย์ธาดาวงศ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-03-2022&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-03-2022&group=15&gblog=90 Sun, 06 Mar 2022 21:02:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-02-2022&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-02-2022&group=15&gblog=89 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-02-2022&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-02-2022&group=15&gblog=89 Fri, 25 Feb 2022 3:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=15&gblog=88 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ขโมย นมร้านค้าให้ลูกกิน  เราจะตัดสินยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2021&group=15&gblog=88 Wed, 17 Nov 2021 14:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=15&gblog=87 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายอุปมาให้เข้าใจว่า "กรรม" แก้ได้ ชำระได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-09-2021&group=15&gblog=87 Tue, 14 Sep 2021 17:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2021&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2021&group=15&gblog=86 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิตปล่อยไก่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2021&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2021&group=15&gblog=86 Mon, 16 Aug 2021 20:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=85 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "กรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=85 Wed, 22 May 2019 20:08:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=84 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๓ ลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=84 Wed, 22 May 2019 3:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=83 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=83 Wed, 22 May 2019 20:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=82 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๗ สาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=82 Wed, 22 May 2019 20:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=81 Wed, 22 May 2019 20:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒ อีกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=80 Wed, 22 May 2019 20:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมจำแนกตามความสัมพันธ์กับวิบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=79 Wed, 22 May 2019 20:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฝึกสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=78 Wed, 22 May 2019 20:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีช่วยเหลือแก้กรรม ๑๒ กรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=77 Wed, 22 May 2019 20:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=76 Wed, 22 May 2019 8:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม (ละเอียด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=75 Wed, 22 May 2019 20:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร เป็นใคร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=74 Wed, 22 May 2019 3:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=73 Wed, 22 May 2019 20:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเหนือกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=72 Wed, 22 May 2019 20:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=71 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรทำต่อกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=71 Wed, 22 May 2019 20:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิเคราะห์คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=70 Wed, 22 May 2019 20:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิบากคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=69 Wed, 22 May 2019 20:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตของผู้ถือไม้แก้วจะลงโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=68 Wed, 22 May 2019 20:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสอบถามมาขอตรวจชะตาคนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=67 Wed, 22 May 2019 19:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขอโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=66 Wed, 22 May 2019 19:59:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มะพร้าว รู้จักแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=65 Wed, 22 May 2019 19:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้รู้ให้กินยา เป็นปริศนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=64 Wed, 22 May 2019 19:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีลูกทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=63 Wed, 22 May 2019 19:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การฆ่า รับบาปแค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=62 Wed, 22 May 2019 19:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมแรงต้องรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=61 Wed, 22 May 2019 19:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอะไรมักผิดพลาดบ่อย และเสียโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=60 Wed, 22 May 2019 19:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=59 Wed, 22 May 2019 19:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=15&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอดีตลบล้างไม่ได้ แต่!! เคลียร์ แก้ไข บริหารได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=15&gblog=58 Mon, 22 Jul 2019 19:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=15&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม  ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=15&gblog=57 Thu, 25 Jul 2019 19:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=15&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมบ่งบอกจริตนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=15&gblog=55 Mon, 24 Feb 2020 19:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=15&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของการแก้กรรมคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-09-2020&group=15&gblog=54 Tue, 29 Sep 2020 19:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีที่ อกเขา-อกเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=53 Wed, 22 May 2019 19:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=15&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอดีต ลบล้างไม่ได้  แต่..!! เคลียร์ แก้ไข บริหารได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=15&gblog=52 Sat, 14 Aug 2021 6:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2021&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2021&group=15&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2021&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-07-2021&group=15&gblog=51 Fri, 30 Jul 2021 1:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมไม่ยอม นิสัย หรือพฤติกรรมที่ไม่ยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=50 Tue, 06 Jul 2021 16:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมปรารถนาร้ายคนอื่น สิ่งร้ายนั้นจึงทำให้กลับมาหาตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-07-2021&group=15&gblog=49 Tue, 06 Jul 2021 16:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=15&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=15&gblog=48 Tue, 29 Jun 2021 23:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-05-2021&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-05-2021&group=15&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมอดีต สืบเนื่อง เป็นมาอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-05-2021&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-05-2021&group=15&gblog=47 Mon, 17 May 2021 8:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้อภัยแก่คนอื่น จึงจะได้รับสิทธิ์ให้เขา อภัยเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=15&gblog=46 Mon, 19 Apr 2021 23:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมแก้กรรมต้องส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-01-2021&group=15&gblog=45 Wed, 27 Jan 2021 4:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวก่ายกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-11-2020&group=15&gblog=44 Sat, 21 Nov 2020 0:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชดใช้กรรมแล้ว ยังต้องดูความประพฤติอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=43 Fri, 20 Nov 2020 8:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรม แก้ได้ลดหย่อนได้ แต่ตัวผลกรรมแก้ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=15&gblog=42 Fri, 20 Nov 2020 7:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็เป็นกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-11-2020&group=15&gblog=41 Tue, 17 Nov 2020 23:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=40 Sun, 15 Nov 2020 0:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบวิธีการแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=39 Sun, 15 Nov 2020 0:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมไม่มีกาลเวลา ขึ้นอยู่กับเหตุและผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=38 Sun, 15 Nov 2020 0:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเป็นคนนิสัย "ไม่ยอม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-11-2020&group=15&gblog=37 Sun, 15 Nov 2020 0:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โองการปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=35 Sat, 04 Jul 2020 12:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวปณิธาน แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-07-2020&group=15&gblog=34 Sat, 04 Jul 2020 12:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แผ่เมตตา ได้ยินเสียงโอดครวญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=33 Tue, 23 Jun 2020 9:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนทำบุญเกิดมาสวย ดีจริงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=32 Tue, 23 Jun 2020 9:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่อแว่วว่าจะทำไม่ดี แต่ไม่ห้าม จะบาปไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=31 Tue, 23 Jun 2020 9:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลบุญกุศลอะไรทำให้เป็นมหาเศรษฐี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=30 Tue, 23 Jun 2020 9:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราฝากเงินให้เขาไปทำบุญ แต่เขาไม่ได้ทำ เราจะได้บุญหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=29 Tue, 23 Jun 2020 9:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วทำบุญทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=28 Tue, 23 Jun 2020 9:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญกุศลด้วย "การตักบาตร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=27 Tue, 23 Jun 2020 9:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยสัตว์ แต่ก็จับสัตว์นั้นมาวนให้ปล่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=26 Tue, 23 Jun 2020 9:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไถ่ชีวิตโคกระบือได้บุญหรือไม่ทั้งๆ ที่เรายังกินเนื้อสัตว์นั้นอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=25 Tue, 23 Jun 2020 9:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอโหสิกรรมที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-06-2020&group=15&gblog=24 Tue, 23 Jun 2020 9:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของวิธีแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-04-2020&group=15&gblog=23 Sat, 11 Apr 2020 20:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรม แก้พฤติกรรม ไม่ใช่แก้กรรมที่ก่อมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-04-2020&group=15&gblog=22 Thu, 09 Apr 2020 19:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมที่ "เหตุวิบาก" ไม่ใช่แก้ที่ "ผลกรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-03-2020&group=15&gblog=20 Mon, 30 Mar 2020 21:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิจารณากรรม 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 Tue, 14 Jan 2020 20:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กรรมบัง" คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 Wed, 22 May 2019 18:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์มากมาย  แล้วกรรมตามทันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 Wed, 22 May 2019 18:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้า.....ทำผิดได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 Wed, 22 May 2019 18:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำผิดรีบแก้ไข ทำถูกให้ทำเพิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม ต้องแก้ที่ตนเอง และต้องถูกวิธีด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนกำกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรมมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรทำกับเจ้ากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ อรหันต์สู่ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ชอบพูดแทงใจดำ เกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2020&group=14&gblog=16 Sun, 28 Jun 2020 23:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีถอน "จองเวร" ของเมียหลวง เมียน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมเพื่อหวังทรัพย์หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งหนีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจออะไรซ้ำๆ ซากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การส่งกระแสจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2020&group=10&gblog=17 Wed, 29 Jul 2020 19:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังคลื่นสัญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 Wed, 22 May 2019 13:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุเจดีย์จะหมดพลังไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 Wed, 22 May 2019 13:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอพลังจากองค์พระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 Wed, 22 May 2019 13:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์พระธาตุเจดีย์มีพลังได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 Wed, 22 May 2019 13:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดทวารรับพลังแห่งความเป็นทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 Wed, 22 May 2019 13:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 Wed, 22 May 2019 13:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจพลังพระชินธาตุเจ้าดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 Wed, 22 May 2019 13:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2022&group=9&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2022&group=9&gblog=86 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีตรวจสามีภรรยา ดวงหนุนเสริม หรือปรปักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2022&group=9&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2022&group=9&gblog=86 Thu, 08 Sep 2022 14:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-09-2021&group=9&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-09-2021&group=9&gblog=85 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมีแฟนได้หรือไม่? มุมมองครบด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-09-2021&group=9&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-09-2021&group=9&gblog=85 Mon, 13 Sep 2021 2:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=9&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=9&gblog=84 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์...!!..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=9&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2021&group=9&gblog=84 Sat, 14 Aug 2021 22:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ด้วยกัน "ด้วยรัก" ยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-08-2020&group=9&gblog=83 Sat, 22 Aug 2020 23:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกทนุถนอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-06-2020&group=9&gblog=82 Sun, 21 Jun 2020 12:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เรียนรู้ความสุข แม้อยู่สวรรค์ก็ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 Sat, 20 Jul 2019 22:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คร่ำครวญอดีต ทำร้ายปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 Wed, 22 May 2019 22:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมมองแฟนที่เลิกไปแล้วถึงสวยงามกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 Wed, 22 May 2019 22:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระตรีมูรติ  แต่แฟนเป็นคนต่างศาสนาทำไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 Wed, 22 May 2019 22:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิภาวนา ส่งผลเรื่องบนเตียงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 Wed, 22 May 2019 22:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือไม่เกิดเป็นผู้ใหญ่เพราะผิดศีลข้อ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 Wed, 22 May 2019 22:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หึงแฟนเกิดจากอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 Wed, 22 May 2019 22:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงชะตาไม่มีคู่ ควรแก้ไขกรรมได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 Wed, 22 May 2019 22:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนเจ้าชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 Wed, 22 May 2019 22:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลงเพศแล้วบวช เป็นอะไรไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 Wed, 22 May 2019 22:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกช่วยตัวเองกับเสพสื่อลามกไม่ได้สักที ทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 Wed, 22 May 2019 22:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนศาสนาเพราะศรัทธาหรือเพราะรัก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 Wed, 22 May 2019 22:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายเลือดของพ่อแม่มีผลต่อนิสัยของลูกไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 Wed, 22 May 2019 22:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนชอบคุยหมกมุ่นทางเพศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 Wed, 22 May 2019 22:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหาร "กาม" อย่างไร ในเมื่อมีความต้องการสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 Wed, 22 May 2019 22:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ร้ายเขามีกิ๊ก ทำให้ครอบครัวแตกแยก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 Wed, 22 May 2019 22:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะความเงี่ยนเป็นบ่อเกิดของปัญหา ใช่รึไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 Wed, 22 May 2019 22:45:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไม่เอาผัว หยิ่งผยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 Wed, 22 May 2019 22:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดหวังในรักจะต้องคิดอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 Wed, 22 May 2019 22:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงคนรักเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 Wed, 22 May 2019 22:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยอาภัพรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 Wed, 22 May 2019 22:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมตีตัวออกห่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 Wed, 22 May 2019 22:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียและผัวในอุดมคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 Wed, 22 May 2019 22:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียหลวงเมียน้อย กัลยาณีแม่ศรีเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 Wed, 22 May 2019 22:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะให้เขาค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 Wed, 22 May 2019 22:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิสัยผู้หญิงบางคนที่มีจริตชอบค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 Wed, 22 May 2019 22:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 Wed, 22 May 2019 22:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายตื้อหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 Wed, 22 May 2019 22:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ว่ารักหลอกจะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 Wed, 22 May 2019 22:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ในการเป็นแฟนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 Wed, 22 May 2019 22:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการหาเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 Wed, 22 May 2019 22:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามีชอบเอาผู้หญิงที่รู้จักมาทำเป็นเมีย  ภรรยาจะทำยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 Wed, 22 May 2019 22:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หวงลูกสาวไม่ให้แต่งงานกับอาชีพใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 Wed, 22 May 2019 22:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของสาวเทียนสองเล่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 Wed, 22 May 2019 22:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ ๓ วิธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 Wed, 22 May 2019 22:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 Wed, 22 May 2019 22:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คูปองชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 Wed, 22 May 2019 22:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ชื่นชอบ สเป็คของคนเรา มีที่มาอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 Wed, 22 May 2019 22:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมวัยรุ่นชอบเหงา อยากมีแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 Wed, 22 May 2019 22:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแฟน แต่ดันไปรัก "กิ๊ก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 Wed, 22 May 2019 22:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่ถูกญาติทั้งสองฝ่ายกีดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 Wed, 22 May 2019 22:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไปเป็นเมียน้อยเขา เกิดจากวิบากกรรมอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 Wed, 22 May 2019 22:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้อมแก้มซึ่งกันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 Wed, 22 May 2019 22:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แล้วทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 Wed, 22 May 2019 22:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญยังกินเหล้า สูบบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 Wed, 22 May 2019 22:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญช่วยเหลือคน แต่ก็ยังทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 Wed, 22 May 2019 22:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สความรัก เรียนรู้ "รัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 Wed, 22 May 2019 22:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ด้วยกัน "ด้วยรัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 Wed, 22 May 2019 22:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีคู่ครอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 Wed, 22 May 2019 22:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดปลงผู้หญิง กลัวไม่มีเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 Wed, 22 May 2019 22:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จูบสาวที่ถ้ำหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 Wed, 22 May 2019 22:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้บำเพ็ญจะมีเซ็กส์ได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 Wed, 22 May 2019 22:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 Wed, 22 May 2019 22:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราเห็นผู้หญิงจึงเกิดความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 Wed, 22 May 2019 21:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หาผัวรวยไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 Wed, 22 May 2019 21:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตก็เอา อนาคตก็เอา จะไหวมั้ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 Wed, 22 May 2019 21:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 Wed, 22 May 2019 21:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวมีชู้แต่ก็ยังรักเมียลูกอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 Wed, 22 May 2019 21:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวแอบไปมีชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 Wed, 22 May 2019 21:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเทย อกหักเกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 Wed, 22 May 2019 21:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราถึงต้องเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 Wed, 22 May 2019 21:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 Wed, 22 May 2019 21:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวข้าใครอย่าแตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 Wed, 22 May 2019 21:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป็นผัว เป็นเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 Wed, 22 May 2019 21:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["หลงเสียงนาง" "ติดศาลา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 Wed, 22 May 2019 21:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวอยากทิ้งเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 Wed, 22 May 2019 21:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพศสัมพันธ์ สุขสมอารมณ์หมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 Wed, 22 May 2019 21:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ต่ำไปสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 Wed, 22 May 2019 21:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 Wed, 22 May 2019 21:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 Wed, 22 May 2019 21:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดให้ลืมอดีตกับแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 Wed, 22 May 2019 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะลืมแฟนเก่า (ชื่นชมได้แต่อย่าหลงใหล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 Wed, 22 May 2019 21:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคลอดลูก จะต้องตั้งฐานจิตอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=9 Tue, 06 Dec 2022 11:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นไม้กินได้ หายใจได้ สืบพันธ์ุได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=8 Tue, 06 Dec 2022 11:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพ่อแม่ถึงตัดขาดลูกไม่ลง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=7 Tue, 06 Dec 2022 11:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีทายาท มีลูกหลานไปทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=6 Tue, 06 Dec 2022 11:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวตายเกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=5 Tue, 06 Dec 2022 11:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กมีความบริสุทธิ์ ทำไมต้องมาเกิด? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=4 Tue, 06 Dec 2022 11:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกลในการป้องกันตัว (Defense Mechanism)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=3 Tue, 06 Dec 2022 11:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญชาตญาณของธรรมชาติสิ่งมีชีิวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=2 Tue, 06 Dec 2022 11:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยากอยู่รอดเป็นเรื่องของธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-12-2022&group=86&gblog=1 Tue, 06 Dec 2022 11:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าภาพจะเอาระดับขั้นไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=2 Sat, 29 Oct 2022 12:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผล ถวายหม้อบูชาพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2022&group=85&gblog=1 Sat, 29 Oct 2022 12:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วางใจอย่างไร ท่ามกลาง วิกฤติภัย COVID-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=6 Sun, 27 Feb 2022 8:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ รัตนสูตร ไล่โควิด COVID-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-02-2022&group=84&gblog=5 Sun, 27 Feb 2022 8:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ทำสมาธิ ช่วยเรื่องโควิด ได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=4 Sat, 26 Feb 2022 23:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสวดมนต์ไล่โควิดไม่ได้ แต่เป็นการให้กำลังใจทางจิตวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=3 Sat, 26 Feb 2022 23:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ในแง่ปรัชญา โควิด ดีหรือไม่ดี?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-02-2022&group=84&gblog=2 Sat, 26 Feb 2022 22:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=84&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=84&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ธรรมะ แก้โรค โควิด-19 (COVID-19) ได้ยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=84&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-04-2020&group=84&gblog=1 Wed, 01 Apr 2020 22:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบิณฑบาตในตลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=9 Tue, 22 Feb 2022 10:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภิกษุเดินขอปัจจัยโยมตามบ้านเรือนผิดไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=8 Tue, 22 Feb 2022 10:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระบิณฑบาตไม่ใส่รองเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=7 Tue, 22 Feb 2022 10:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื่มเหล้าอย่างมีชั้นเชิง ยังประโยชน์ตนและผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=6 Tue, 22 Feb 2022 10:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระก็กินเนื้อสัตว์ แต่ทำไมบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=5 Tue, 22 Feb 2022 10:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคิดยังไง เรากินอาหารเข้าไปในร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=4 Tue, 22 Feb 2022 10:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิตกินเนื้อวัว ทั้งๆที่ไม่อยากกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=3 Tue, 22 Feb 2022 10:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินอาหารแบบให้มีความสุนทรีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=2 Tue, 22 Feb 2022 10:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตในการกินอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=83&gblog=1 Tue, 22 Feb 2022 10:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลีกวิเวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=5 Tue, 22 Feb 2022 10:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลีเวก การสำรวมในชีวิตประจำวันให้สันโดษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=4 Tue, 22 Feb 2022 10:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษรู้จักเพียงพอแก่เหตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=3 Tue, 22 Feb 2022 9:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษ แปลว่าอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=2 Tue, 22 Feb 2022 9:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลิโพธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=82&gblog=1 Tue, 22 Feb 2022 9:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดสัญญารำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=2 Tue, 22 Feb 2022 9:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2022&group=81&gblog=1 Tue, 22 Feb 2022 9:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-02-2022&group=79&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-02-2022&group=79&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตภูต ชีวิต ๗ เส้นสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-02-2022&group=79&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-02-2022&group=79&gblog=1 Fri, 11 Feb 2022 0:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=7 Thu, 20 Jan 2022 11:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนาธรรม "พญานาค" พระปางนาคปรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=6 Thu, 20 Jan 2022 11:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม พระแม่คงคา ใหญ่กว่า พ่อพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=5 Thu, 20 Jan 2022 11:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาค เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=4 Thu, 20 Jan 2022 11:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาค จริงแท้เป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=3 Thu, 20 Jan 2022 22:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิพยญาณพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=2 Thu, 20 Jan 2022 11:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาองค์พ่อพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2022&group=78&gblog=1 Thu, 20 Jan 2022 11:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนแผ่นทองเหลืองตะกรุดถวายหม้อพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=9 Tue, 21 Dec 2021 12:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=77&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=77&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเรื่องจริงเหรอ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=77&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=77&gblog=8 Fri, 05 Feb 2021 12:16:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาท สิทธิ หน้าที่ของพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=7 Mon, 20 Jul 2020 12:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพรหมผู้สร้างและพระแม่ธรณีผู้อุ้มชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=6 Mon, 20 Jul 2020 12:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปปางมารวิชัยกับพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=5 Mon, 20 Jul 2020 12:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=4 Mon, 20 Jul 2020 12:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2020&group=77&gblog=3 Mon, 20 Jul 2020 12:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=77&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=77&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระแม่ธรณี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=77&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=77&gblog=2 Tue, 21 May 2019 12:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายหม้อบูชาพระแม่ธรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-12-2021&group=77&gblog=1 Tue, 21 Dec 2021 12:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=76&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวจุดตะเกียงน้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-10-2021&group=76&gblog=1 Fri, 22 Oct 2021 22:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตข้างหน้าเรามีอสูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=9 Sun, 17 Oct 2021 18:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้พรคล้ายวันเกิด อย่าจมปลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=8 Sun, 17 Oct 2021 18:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้พรคล้ายวันเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=7 Sun, 17 Oct 2021 18:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณผีตายโหงแทรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=6 Sun, 17 Oct 2021 18:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าตาเหมือนขุนโจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=5 Sun, 17 Oct 2021 18:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กตัญญูของเราอ่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=4 Sun, 17 Oct 2021 18:37:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างทรงสาธารณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=3 Sun, 17 Oct 2021 18:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจทำดีแต่ขาดยุทธศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=2 Sun, 17 Oct 2021 18:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่อุมาเทวีประธานแห่งสติสัมปชัญญะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-10-2021&group=75&gblog=1 Sun, 17 Oct 2021 18:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-03-2022&group=74&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-03-2022&group=74&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ เข้าใจความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-03-2022&group=74&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-03-2022&group=74&gblog=4 Fri, 11 Mar 2022 9:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-03-2022&group=74&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-03-2022&group=74&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนา คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-03-2022&group=74&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-03-2022&group=74&gblog=3 Mon, 07 Mar 2022 0:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=74&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=74&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจสอบ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=74&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=74&gblog=2 Sun, 12 Sep 2021 16:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2021&group=74&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2021&group=74&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนเจริญ สมถะและวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2021&group=74&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2021&group=74&gblog=1 Fri, 01 Oct 2021 19:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2022&group=73&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2022&group=73&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขายยา อาหารเสริม  เพื่อปลดทุกข์คนป่วย ไม่ใช่เอาเงินเป็นเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2022&group=73&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-02-2022&group=73&gblog=3 Sat, 19 Feb 2022 21:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นวดตัวแล้วเจ็บปวดเกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=2 Sat, 18 Sep 2021 19:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีนวดคนให้เกิดบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-09-2021&group=73&gblog=1 Sat, 18 Sep 2021 19:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=72&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=72&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชาพ่อปู่หมอฤๅษี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=72&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=15-08-2021&group=72&gblog=1 Sun, 15 Aug 2021 17:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2022&group=71&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2022&group=71&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อปู่ฤๅษีสมิงพราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2022&group=71&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2022&group=71&gblog=2 Tue, 27 Sep 2022 0:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=71&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=71&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พ่อปู่ฤๅษีสมิงพราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=71&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=04-08-2021&group=71&gblog=1 Wed, 04 Aug 2021 21:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อวิษณุนารายณ์ िष्णु नारायण Vishnu Narayana ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=9 Mon, 06 Sep 2021 11:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป่าเขาควาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=8 Mon, 06 Sep 2021 11:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติของโคอุสุภราช หรือนนทิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=7 Mon, 06 Sep 2021 11:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปางศิวะนาฏราช (nataraja)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=6 Mon, 06 Sep 2021 11:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["บัณเฑาะว์" ลีลาแห่งวิถีธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=5 Mon, 06 Sep 2021 11:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อศิวะโลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=4 Mon, 06 Sep 2021 11:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบหน้าองค์พ่อศิวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=3 Mon, 06 Sep 2021 11:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เข้าถึงพ่อศิวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=2 Mon, 06 Sep 2021 11:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อศิวะมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=70&gblog=1 Mon, 06 Sep 2021 11:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=9 Fri, 02 Jul 2021 11:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=8 Fri, 02 Jul 2021 11:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=7 Fri, 02 Jul 2021 11:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-07-2021&group=69&gblog=6 Fri, 02 Jul 2021 10:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=69&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=69&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งกำลังใจให้ผู้ที่ซึมเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=69&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-06-2021&group=69&gblog=5 Tue, 29 Jun 2021 23:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อวยพรวันเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=4 Mon, 28 Jun 2021 23:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=3 Mon, 28 Jun 2021 15:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=2 Mon, 28 Jun 2021 15:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-06-2021&group=69&gblog=1 Mon, 28 Jun 2021 14:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทสกะ คือ หมวด ๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=9 Thu, 10 Jun 2021 4:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นวกะ คือ หมวด ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=8 Thu, 10 Jun 2021 4:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัฏฐกะ คือ หมวด ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=7 Thu, 10 Jun 2021 4:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตตกะ คือ หมวด ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=6 Thu, 10 Jun 2021 4:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉักกะ คือ หมวด ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=5 Thu, 10 Jun 2021 4:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญจกะ คือ หมวด ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=4 Thu, 10 Jun 2021 4:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จตุกกะ คือ หมวด ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=3 Thu, 10 Jun 2021 4:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ติกะ คือ หมวด ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=2 Thu, 10 Jun 2021 4:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกะ คือ หมวด ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-06-2021&group=68&gblog=1 Thu, 10 Jun 2021 4:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีทำยังไงถึงจะได้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-04-2021&group=67&gblog=1 Thu, 29 Apr 2021 2:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พระอุปคุต (ฉบับขัดเกลา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-04-2021&group=66&gblog=2 Mon, 12 Apr 2021 1:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาบูชา พระอุปคุต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=10-04-2021&group=66&gblog=1 Sat, 10 Apr 2021 14:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้อภัยแก่คนอื่น จึงจะได้รับสิทธิ์ให้เขา อภัยเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=7 Wed, 23 Feb 2022 1:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อโหสิ นี่แหละยุติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-02-2022&group=65&gblog=6 Wed, 23 Feb 2022 0:22:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วทำบุญทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=5 Mon, 05 Apr 2021 21:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญกุศลด้วย "การตักบาตร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=4 Mon, 05 Apr 2021 21:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยสัตว์ แต่ก็จับสัตว์นั้นมาวนให้ปล่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=3 Mon, 05 Apr 2021 21:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไถ่ชีวิตโคกระบือได้บุญหรือไม่ ทั้งๆ ที่เรายังกินเนื้อสัตว์นั้นอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=2 Mon, 05 Apr 2021 21:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอโหสิกรรมที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-04-2021&group=65&gblog=1 Mon, 05 Apr 2021 2:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=64&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิพพจักขุญาณ (ตาทิพย์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-09-2021&group=64&gblog=6 Sun, 12 Sep 2021 16:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์ วิชชา ๓ บริหารกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=5 Fri, 12 Mar 2021 16:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการ ทำให้เกิดตาทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=4 Fri, 12 Mar 2021 16:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์ มีกี่ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=3 Fri, 12 Mar 2021 16:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาทิพย์เป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=2 Fri, 12 Mar 2021 16:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการมีตาทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=12-03-2021&group=64&gblog=1 Fri, 12 Mar 2021 16:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำหนดการสืบพระศาสนา (ห่มผ้าพระธาตุ 9 จอม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=17-02-2021&group=63&gblog=1 Wed, 17 Feb 2021 2:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราถ่ายรูปโชว์นม ลงเฟสบุ๊ค แค่ต้องการให้คนอื่นมีความสุขที่ได้เห็น แบบนี้เราทำบุญหรือทำบาปค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=9 Fri, 05 Feb 2021 22:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้อค่ะ รู้สึกว่าเดินไปไม่ถูกทาง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=8 Fri, 05 Feb 2021 22:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนนี้ชีวิตดิ่งมากๆ จะทำยังไงดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=7 Fri, 05 Feb 2021 22:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมไปหาร่างทรง ค่าครูแพงจังค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=6 Fri, 05 Feb 2021 22:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งแต่เลิกกับแฟนไป ไม่มีกำลังใจ ไม่อยากยิ้มอีกเลย อยากให้เขากลับมาทำให้เรายิ้มอีกครั้ง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=5 Fri, 05 Feb 2021 22:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนท้องพี่ๆ บอกพ่อแม่กันยังไงค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=4 Fri, 05 Feb 2021 22:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดยังไงกับผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนค่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=3 Fri, 05 Feb 2021 22:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย คนฟังธรรมตกนรก คนตกปลาขึ้นสวรรค์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=2 Fri, 05 Feb 2021 21:58:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ใช่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-02-2021&group=62&gblog=1 Fri, 05 Feb 2021 21:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ครอบครัวต้องมี เอื้อ-เกื้อ-กัน อกเขาอกเรา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=9 Thu, 07 Apr 2022 22:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การซ่อนโทสะเหมือนเอาระเบิดเก็บไว้ที่ตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=8 Thu, 07 Apr 2022 22:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ไม่มีความกตัญญู ผู้นั้นไม่เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=7 Thu, 07 Apr 2022 22:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ชั่ววูบเป็นตัวอันตราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-04-2022&group=61&gblog=6 Thu, 07 Apr 2022 22:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาหรือ faith เป็นเรื่องที่ต้องการเหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=15 Mon, 19 Apr 2021 19:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเวลาเกิดความสงสารมักจะน้ำตาไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=14 Mon, 19 Apr 2021 19:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ ๑ กำมือ หมายถึงอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=13 Mon, 19 Apr 2021 19:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=12 Mon, 19 Apr 2021 19:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอมรับฟังเหตุผล นั่นแหละคืองมงาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=11 Mon, 19 Apr 2021 19:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์นำศรัทธา หรือ "ศรัทธานำอารมณ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-04-2021&group=6&gblog=10 Mon, 19 Apr 2021 19:29:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทการจอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=9 Sat, 23 Jan 2021 22:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร เมื่อจิตคิดอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=8 Sat, 23 Jan 2021 22:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=7 Sat, 23 Jan 2021 22:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสองด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=6 Sat, 23 Jan 2021 22:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศลวิตก ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=5 Sat, 23 Jan 2021 22:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศลมูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=4 Sat, 23 Jan 2021 22:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศลมูล ๓ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=3 Sat, 23 Jan 2021 22:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "กุศล" และ "อกุศล"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-01-2021&group=60&gblog=2 Sat, 23 Jan 2021 22:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศลในชีวิต สร้างโอกาสรับปัญญาแก้ไขปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-04-2020&group=60&gblog=1 Sat, 18 Apr 2020 22:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=59&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำกล่าวขอบคุณวันเกิด (กำเมือง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-11-2021&group=59&gblog=3 Tue, 09 Nov 2021 1:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2021&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2021&group=59&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเกิดเราควรทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2021&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=08-09-2021&group=59&gblog=2 Wed, 08 Sep 2021 17:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบคล้ายวันเกิดของเจ้าชะตานี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-01-2021&group=59&gblog=1 Thu, 28 Jan 2021 15:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถา พระยูไล (如来佛)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=9 Mon, 06 Sep 2021 10:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาเจียงจื่อหยา (姜子牙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=8 Mon, 06 Sep 2021 11:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห้งเจีย (行者) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=7 Mon, 06 Sep 2021 10:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถา พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2021&group=58&gblog=6 Mon, 06 Sep 2021 10:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=58&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวด "อมิตาพุทธ" "โอม" เพื่ออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=58&gblog=5 Fri, 20 Nov 2020 21:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทไหว้ครู ขออนุญาต ตี้จั่งอ๊วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=4 Mon, 18 Jan 2021 9:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพูดโปรยข้าวทิพย์ ตี้จั่งอ๊วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=3 Mon, 18 Jan 2021 9:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นำมอ ตี้จั่งอ๊วง ผ่อสัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=2 Mon, 18 Jan 2021 9:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด ตี่จั่งอ๊วง (地藏王祷)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-01-2021&group=58&gblog=1 Mon, 18 Jan 2021 9:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัว ๑๒ เหล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=13-10-2021&group=57&gblog=9 Wed, 13 Oct 2021 8:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์จีน พ่อพรหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-11-2020&group=57&gblog=8 Fri, 20 Nov 2020 22:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตาที่ได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-12-2020&group=57&gblog=7 Tue, 01 Dec 2020 22:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=57&gblog=6 Mon, 03 Feb 2020 22:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจพระพรหม ปริศนาธรรมแห่งเครื่องอุปกรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=57&gblog=5 Fri, 19 Jul 2019 22:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อท้าวมหาพรหมธาดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=57&gblog=4 Tue, 21 May 2019 22:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญพ่อพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=3 Sat, 16 Jan 2021 22:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[四面佛咒 มนต์คาถาท้าวมหาพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=2 Sat, 16 Jan 2021 21:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์คาถาท้าวมหาพรหมธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-01-2021&group=57&gblog=1 Sat, 16 Jan 2021 21:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร ทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=9 Sat, 09 Jan 2021 19:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-01-2021&group=55&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss