พรหมสิทธิ์ http://prommasit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา กินเจ (食齋) ตอบคำถามสมเด็จพระสังฆราช-หลวงปู่แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=01-10-2019&group=22&gblog=18 Tue, 01 Oct 2019 22:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินของไหว้เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=17 Mon, 30 Sep 2019 17:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระก็กินเนื้อสัตว์ แต่ทำไมบอกว่าฆ่าสัตว์เป็นบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=16 Mon, 30 Sep 2019 17:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะคิดยังไง เรากินอาหารเข้าไปในร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=15 Mon, 30 Sep 2019 17:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งฐานจิตกินเนื้อวัว ทั้งๆที่ไม่อยากกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=14 Mon, 30 Sep 2019 17:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินอาหารแบบให้มีความสุนทรีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=13 Mon, 30 Sep 2019 17:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตในการกินอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=12 Mon, 30 Sep 2019 17:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจในช่วงเทศกาล ไม่เหมือนกินเจเวลาอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=11 Mon, 30 Sep 2019 17:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=10 Mon, 30 Sep 2019 17:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมถึงมีเหตุการณ์ พระอินทร์มาหยิบเอาพระธาตุจากมวยผม โทณพราหมณ์ไปประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=23 Sat, 07 Sep 2019 0:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=22 Sat, 07 Sep 2019 0:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีลากระบวนการดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=21 Sat, 07 Sep 2019 0:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากพระพุทธเจ้าไม่เสวยสุกรมัทวะจะเป็นเช่นใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=20 Sat, 07 Sep 2019 0:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้ายังต้องได้รับวิบากกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=19 Sat, 07 Sep 2019 0:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=18 Sat, 07 Sep 2019 0:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=17 Sat, 07 Sep 2019 0:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=16 Sat, 07 Sep 2019 0:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=15 Sat, 07 Sep 2019 0:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๓ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=14 Sat, 07 Sep 2019 0:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=13 Sat, 07 Sep 2019 0:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสวยวิมุตติสุข สัปดาห์ที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=12 Sat, 07 Sep 2019 0:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุและผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=11 Sat, 07 Sep 2019 0:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่อยากสอน อะไรทำไม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=10 Sat, 07 Sep 2019 0:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิจารณากรรม 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-01-2020&group=15&gblog=19 Tue, 14 Jan 2020 20:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กรรมบัง" คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=18 Wed, 22 May 2019 18:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์มากมาย  แล้วกรรมตามทันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=17 Wed, 22 May 2019 18:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้า.....ทำผิดได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=16 Wed, 22 May 2019 18:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำผิดรีบแก้ไข ทำถูกให้ทำเพิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม ต้องแก้ที่ตนเอง และต้องถูกวิธีด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนกำกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรมมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรทำกับเจ้ากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ อรหันต์สู่ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีถอน "จองเวร" ของเมียหลวง เมียน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมเพื่อหวังทรัพย์หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งหนีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจออะไรซ้ำๆ ซากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมบ่งบอกจริตนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=31 Mon, 24 Feb 2020 19:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบกรรมราคะและตรงข้ามราคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-02-2020&group=13&gblog=30 Mon, 24 Feb 2020 19:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างกุศลแก้วิบากกรรม  ถูกข่มขืน..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=13&gblog=29 Thu, 25 Jul 2019 20:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมอดีตลบล้างไม่ได้ แต่!! เคลียร์ แก้ไข บริหารได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=13&gblog=28 Mon, 22 Jul 2019 20:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=27 Wed, 22 May 2019 18:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอะไรมักผิดพลาดบ่อย และเสียโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=26 Wed, 22 May 2019 18:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมแรงต้องรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=25 Wed, 22 May 2019 18:23:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การฆ่า รับบาปแค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=24 Wed, 22 May 2019 18:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีลูกทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=23 Wed, 22 May 2019 18:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้รู้ให้กินยา เป็นปริศนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=22 Wed, 22 May 2019 18:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มะพร้าว รู้จักแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=21 Wed, 22 May 2019 18:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขอโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=20 Wed, 22 May 2019 18:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสอบถามมาขอตรวจชะตาคนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=19 Wed, 22 May 2019 18:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งฐานจิตของผู้ถือไม้แก้วจะลงโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=18 Wed, 22 May 2019 18:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิบากคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=17 Wed, 22 May 2019 18:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิเคราะห์คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=16 Wed, 22 May 2019 18:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรทำต่อกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=15 Wed, 22 May 2019 18:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเหนือกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=14 Wed, 22 May 2019 18:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=13 Wed, 22 May 2019 18:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=12 Wed, 22 May 2019 18:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม (ละเอียด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=11 Wed, 22 May 2019 18:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาพิจารณากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=10 Wed, 22 May 2019 18:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังคลื่นสัญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=16 Wed, 22 May 2019 13:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุเจดีย์จะหมดพลังไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=15 Wed, 22 May 2019 13:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอพลังจากองค์พระธาตุเจดีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=14 Wed, 22 May 2019 13:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์พระธาตุเจดีย์มีพลังได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=13 Wed, 22 May 2019 13:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดทวารรับพลังแห่งความเป็นทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=12 Wed, 22 May 2019 13:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=11 Wed, 22 May 2019 13:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจพลังพระชินธาตุเจ้าดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=10 Wed, 22 May 2019 13:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เรียนรู้ความสุข แม้อยู่สวรรค์ก็ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=9&gblog=81 Sat, 20 Jul 2019 22:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คร่ำครวญอดีต ทำร้ายปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=80 Wed, 22 May 2019 22:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมมองแฟนที่เลิกไปแล้วถึงสวยงามกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=79 Wed, 22 May 2019 22:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระตรีมูรติ  แต่แฟนเป็นคนต่างศาสนาทำไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=78 Wed, 22 May 2019 22:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิภาวนา ส่งผลเรื่องบนเตียงไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=77 Wed, 22 May 2019 22:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือไม่เกิดเป็นผู้ใหญ่เพราะผิดศีลข้อ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=76 Wed, 22 May 2019 22:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หึงแฟนเกิดจากอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=75 Wed, 22 May 2019 22:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงชะตาไม่มีคู่ ควรแก้ไขกรรมได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=74 Wed, 22 May 2019 22:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนเจ้าชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=73 Wed, 22 May 2019 22:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลงเพศแล้วบวช เป็นอะไรไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=72 Wed, 22 May 2019 22:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกช่วยตัวเองกับเสพสื่อลามกไม่ได้สักที ทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=71 Wed, 22 May 2019 22:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนศาสนาเพราะศรัทธาหรือเพราะรัก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=70 Wed, 22 May 2019 22:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สายเลือดของพ่อแม่มีผลต่อนิสัยของลูกไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=69 Wed, 22 May 2019 22:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนชอบคุยหมกมุ่นทางเพศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=68 Wed, 22 May 2019 22:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหาร "กาม" อย่างไร ในเมื่อมีความต้องการสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=67 Wed, 22 May 2019 22:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ร้ายเขามีกิ๊ก ทำให้ครอบครัวแตกแยก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=66 Wed, 22 May 2019 22:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะความเงี่ยนเป็นบ่อเกิดของปัญหา ใช่รึไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=65 Wed, 22 May 2019 22:45:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไม่เอาผัว หยิ่งผยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=64 Wed, 22 May 2019 22:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดหวังในรักจะต้องคิดอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=63 Wed, 22 May 2019 22:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงคนรักเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=62 Wed, 22 May 2019 22:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยอาภัพรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=61 Wed, 22 May 2019 22:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤติกรรมตีตัวออกห่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=60 Wed, 22 May 2019 22:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียและผัวในอุดมคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=59 Wed, 22 May 2019 22:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียหลวงเมียน้อย กัลยาณีแม่ศรีเรือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=58 Wed, 22 May 2019 22:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะให้เขาค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=57 Wed, 22 May 2019 22:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิสัยผู้หญิงบางคนที่มีจริตชอบค้นหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=56 Wed, 22 May 2019 22:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=55 Wed, 22 May 2019 22:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายตื้อหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=54 Wed, 22 May 2019 22:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ว่ารักหลอกจะทำยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=53 Wed, 22 May 2019 22:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ในการเป็นแฟนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=52 Wed, 22 May 2019 22:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการหาเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=51 Wed, 22 May 2019 22:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามีชอบเอาผู้หญิงที่รู้จักมาทำเป็นเมีย  ภรรยาจะทำยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=50 Wed, 22 May 2019 22:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หวงลูกสาวไม่ให้แต่งงานกับอาชีพใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=49 Wed, 22 May 2019 22:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของสาวเทียนสองเล่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=48 Wed, 22 May 2019 22:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ ๓ วิธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=47 Wed, 22 May 2019 22:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=46 Wed, 22 May 2019 22:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คูปองชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=45 Wed, 22 May 2019 22:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ชื่นชอบ สเป็คของคนเรา มีที่มาอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=44 Wed, 22 May 2019 22:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมวัยรุ่นชอบเหงา อยากมีแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=43 Wed, 22 May 2019 22:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแฟน แต่ดันไปรัก "กิ๊ก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=42 Wed, 22 May 2019 22:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่ถูกญาติทั้งสองฝ่ายกีดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=41 Wed, 22 May 2019 22:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงไปเป็นเมียน้อยเขา เกิดจากวิบากกรรมอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=40 Wed, 22 May 2019 22:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้อมแก้มซึ่งกันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=39 Wed, 22 May 2019 22:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แล้วทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=38 Wed, 22 May 2019 22:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญยังกินเหล้า สูบบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=37 Wed, 22 May 2019 22:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บำเพ็ญช่วยเหลือคน แต่ก็ยังทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=36 Wed, 22 May 2019 22:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สความรัก เรียนรู้ "รัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=35 Wed, 22 May 2019 22:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ด้วยกัน "ด้วยรัก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=34 Wed, 22 May 2019 22:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีคู่ครอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=33 Wed, 22 May 2019 22:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดปลงผู้หญิง กลัวไม่มีเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=32 Wed, 22 May 2019 22:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จูบสาวที่ถ้ำหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=31 Wed, 22 May 2019 22:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้บำเพ็ญจะมีเซ็กส์ได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=30 Wed, 22 May 2019 22:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=29 Wed, 22 May 2019 22:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราเห็นผู้หญิงจึงเกิดความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=28 Wed, 22 May 2019 21:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หาผัวรวยไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=27 Wed, 22 May 2019 21:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตก็เอา อนาคตก็เอา จะไหวมั้ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=26 Wed, 22 May 2019 21:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฆ่าตัวตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=25 Wed, 22 May 2019 21:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวมีชู้แต่ก็ยังรักเมียลูกอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=24 Wed, 22 May 2019 21:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวแอบไปมีชู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=23 Wed, 22 May 2019 21:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเทย อกหักเกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=22 Wed, 22 May 2019 21:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราถึงต้องเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=21 Wed, 22 May 2019 21:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=20 Wed, 22 May 2019 21:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวข้าใครอย่าแตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=19 Wed, 22 May 2019 21:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป็นผัว เป็นเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=18 Wed, 22 May 2019 21:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["หลงเสียงนาง" "ติดศาลา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=17 Wed, 22 May 2019 21:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัวอยากทิ้งเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=16 Wed, 22 May 2019 21:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพศสัมพันธ์ สุขสมอารมณ์หมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=15 Wed, 22 May 2019 21:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสมสู่ต่ำไปสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=14 Wed, 22 May 2019 21:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามมี ๕ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=13 Wed, 22 May 2019 21:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=12 Wed, 22 May 2019 21:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดให้ลืมอดีตกับแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=11 Wed, 22 May 2019 21:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีที่จะลืมแฟนเก่า (ชื่นชมได้แต่อย่าหลงใหล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=10 Wed, 22 May 2019 21:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=5&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=03-02-2020&group=5&gblog=17 Mon, 03 Feb 2020 16:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=5&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สืบชะตาคืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=5&gblog=16 Fri, 02 Aug 2019 22:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=5&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจพระพรหม ปริศนาธรรมแห่งเครื่องอุปกรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=19-07-2019&group=5&gblog=15 Fri, 19 Jul 2019 20:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อพญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=14 Tue, 21 May 2019 17:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อราหู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=13 Tue, 21 May 2019 17:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อเวสสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=12 Tue, 21 May 2019 17:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระแม่ธรณี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=11 Tue, 21 May 2019 17:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=10 Tue, 21 May 2019 17:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลดเปลื้องเสียซึ่งเครื่องร้อยรัดทั้งปวง หมายความว่าอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=21 Sat, 22 Feb 2020 11:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหายกเลิกสิกขาบทเล็กน้อย แก้ไม่เป็นลุกลาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=20 Sat, 22 Feb 2020 11:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บูชายัญปล่อยสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=19 Sat, 22 Feb 2020 11:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะตัดสินพระวินัย แต่ไม่ได้ตัดสินธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=4&gblog=18 Sat, 22 Feb 2020 11:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสงฆ์ถึงมาปรับอาบัติพระอานนท์ ถูกต้องหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=17 Fri, 21 Feb 2020 15:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเรื่องอภิธรรมปิฎก เป็นพุทธพจน์หรือไม่ และมีจริงเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=16 Fri, 21 Feb 2020 15:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาที่ถกเถียงของพระมหาเทวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=4&gblog=15 Fri, 21 Feb 2020 15:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=4&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคืออะไร?  ไม่ปฏิบัติได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-10-2019&group=4&gblog=14 Tue, 29 Oct 2019 21:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["รอยพระพุทธบาท" นิมิตหมาย เจริญรอยตามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=14-08-2019&group=4&gblog=13 Wed, 14 Aug 2019 19:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ขันธ์ ๕" เส้นทางศึกษาจากตัวเรา ไปสู่ความเป็นอรหันต์ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=05-08-2019&group=4&gblog=12 Mon, 05 Aug 2019 4:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์จะเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และพาร์กินสันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=11 Fri, 02 Aug 2019 22:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายก่อนตาย หมายความว่าอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=4&gblog=10 Fri, 02 Aug 2019 22:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เท่าทันจริง แต่ไม่สามารถบังคับจิตเพราะเหตุใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=30 Fri, 02 Aug 2019 22:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การถอดจิตมีจริงไหม? ทำอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=3&gblog=29 Fri, 02 Aug 2019 18:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เดี๋ยวนี้เรามโนว่าได้วิปัสสนาญานกันแล้วหรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=28 Mon, 29 Jul 2019 0:13:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาร ซาตาน ความชั่ว กิเลส ไม่ใช่สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=27 Mon, 29 Jul 2019 0:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มลทิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=26 Mon, 29 Jul 2019 0:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=25 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พญามาร และเสนามาร มีทั้งฝ่ายดีและไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=25 Mon, 29 Jul 2019 0:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=24 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งหมักดองแห่งกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=24 Mon, 29 Jul 2019 0:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=23 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธตัดกิเลสให้ขาด ได้จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=23 Mon, 29 Jul 2019 0:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=21 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราต้องเป็นเจ้านายของกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=21 Mon, 29 Jul 2019 0:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขจัดกิเลสออกไปทำไม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=20 Mon, 29 Jul 2019 0:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["กิเลส" เป็นไฉน? ไม่รู้จักโจรจะจับโจรได้ยังไง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=19 Mon, 29 Jul 2019 0:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสเป็นตัวสนองตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=18 Mon, 29 Jul 2019 0:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=17 Mon, 29 Jul 2019 0:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=16 Mon, 29 Jul 2019 0:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้จิต เจตสิกของเราเซื่องซึมและท้อถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=15 Mon, 29 Jul 2019 0:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การก่อเกิดของวิบากกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=14 Mon, 29 Jul 2019 0:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกำกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=13 Mon, 29 Jul 2019 0:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตสิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=29-07-2019&group=3&gblog=12 Mon, 29 Jul 2019 0:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรุงแต่งของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=11 Sun, 28 Jul 2019 23:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=10 Sun, 28 Jul 2019 23:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับด้วยปัญญาหรืออารมณ์โทสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-02-2020&group=25&gblog=1 Sat, 22 Feb 2020 17:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม!!...ต้อง บวงสรวง และตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-12-2019&group=24&gblog=1 Thu, 26 Dec 2019 1:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[8 คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=23-11-2019&group=23&gblog=1 Sat, 23 Nov 2019 19:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญญัติ ๑๐ ประการในการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=9 Mon, 30 Sep 2019 17:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราคิดว่าเรามีบาปกรรมเยอะ ควรกินเจแบบใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=8 Mon, 30 Sep 2019 17:02:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับขั้นของการกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=7 Mon, 30 Sep 2019 17:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรตั้งฐานจิตเจตนาก่อนกินเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-09-2019&group=22&gblog=6 Mon, 30 Sep 2019 16:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมกินเจ บำเพ็ญศีล สร้างบุญกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=27-09-2019&group=22&gblog=5 Fri, 27 Sep 2019 17:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติในการกินเจ (齋)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=4 Tue, 24 Sep 2019 19:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ (齋) เพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=3 Tue, 24 Sep 2019 0:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ (齋) ๓ ด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=2 Tue, 24 Sep 2019 0:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติความเป็นมาของการกินเจ (齋)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=24-09-2019&group=22&gblog=1 Tue, 24 Sep 2019 0:35:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเรื่อง "ธิดามารมายั่วยวนประโลมพระพุทธเจ้า" เป็นปริศนาธรรมเข้าใจจัดการกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=9 Sat, 07 Sep 2019 0:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเรียกว่าปางสะดุ้งมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=8 Sat, 07 Sep 2019 0:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพระพุทธเจ้าสู้พญามาร พระแม่ธรณีมาเป็นประจักษ์พยาน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=7 Sat, 07 Sep 2019 0:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาตรนี้พระพุทธเจ้ามีไว้ให้โปรดสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=6 Sat, 07 Sep 2019 0:03:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพนิมิตมหามงคลของมหาบุรุษ ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=5 Sat, 07 Sep 2019 0:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้ว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญามาก แต่ทำไมต้องบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=4 Sat, 07 Sep 2019 0:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ามาจากตระกูลกษัตริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=3 Sat, 07 Sep 2019 0:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราชวงศ์ของพระมหาบุรุษถึงสมสู่กันเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=07-09-2019&group=21&gblog=2 Sat, 07 Sep 2019 0:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสตร์โหวงเฮ้งว่าด้วยความเป็นพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=21&gblog=1 Fri, 06 Sep 2019 23:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกะวิทู รู้แจ้งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=5 Fri, 06 Sep 2019 23:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีแห่งการไปสู่สิ่งที่ดี (สุคะโต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=4 Fri, 06 Sep 2019 23:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชชา ๓ ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=3 Fri, 06 Sep 2019 23:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=2 Fri, 06 Sep 2019 23:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=06-09-2019&group=20&gblog=1 Fri, 06 Sep 2019 23:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ ๕ มั่นคงในครูบาอาจารย์ มรรคผล สำเร็จเร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-07-2019&group=19&gblog=1 Sat, 20 Jul 2019 18:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่...!!! เป็นไปตามแรงกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=7 Thu, 30 May 2019 1:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม ก็คือ "เปลี่ยนพฤติกรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=6 Thu, 30 May 2019 1:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปแบบแก้กรรม ขึ้นอยู่กับ "ภูมิ" ของบุคคลนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=5 Thu, 30 May 2019 1:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["เหงื่อใหล" ให้อย่างมีปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=4 Thu, 30 May 2019 1:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["คนโง่" มักจะสำคัญตนผิดและอุปโลกน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=3 Thu, 30 May 2019 1:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญหา ต้องรับด้วยปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=2 Thu, 30 May 2019 1:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนต้องเคารพกฎแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=30-05-2019&group=18&gblog=1 Thu, 30 May 2019 1:29:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีคืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=17&gblog=1 Wed, 22 May 2019 23:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=1&gblog=63 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะต้องยึดนิพพาน แล้วค่อยวางนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=1&gblog=63 Fri, 02 Aug 2019 21:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีองค์เกิดจากอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=2 Wed, 22 May 2019 23:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจการประทับทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=16&gblog=1 Wed, 22 May 2019 23:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนป่วยจิตเวชบรรลุโสดาบันได้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=09-07-2019&group=1&gblog=60 Tue, 09 Jul 2019 18:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ ขั้นตอนรู้แก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=8 Wed, 22 May 2019 18:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนของวิธีแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจรจากรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า "ตัดกรรม" ผิดถูกอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดเปลี่ยนแปลงกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=15&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=50 Wed, 26 Jun 2019 19:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมร่วมสร้างบุญกุศลต่อกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกรรมเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=8 Wed, 22 May 2019 18:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบแกล้งผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีที่ อกเขา-อกเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตต่อต้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนลังเลสงสัย รู้แล้วแต่ยังไม่สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนอาฆาตพยาบาท มุ่งทำร้าย ทำลาย (แทงคอ, ปามีดบิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอน สำเร็จ สมหวัง ได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนวิบัติเสียหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=14&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปตามภาวะธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=40 Wed, 26 Jun 2019 18:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีช่วยเหลือแก้กรรม ๑๒ กรณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=9 Wed, 22 May 2019 18:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฝึกสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=8 Wed, 22 May 2019 18:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมจำแนกตามความสัมพันธ์กับวิบาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=7 Wed, 22 May 2019 18:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒ อีกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=6 Wed, 22 May 2019 18:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=5 Wed, 22 May 2019 18:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๗ สาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=4 Wed, 22 May 2019 18:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=3 Wed, 22 May 2019 18:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๓ ลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=2 Wed, 22 May 2019 18:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ "กรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=13&gblog=1 Wed, 22 May 2019 18:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการปล่อยวาง จากความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=30 Wed, 26 Jun 2019 18:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=26-06-2019&group=1&gblog=29 Wed, 26 Jun 2019 18:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกเมีย ทรัพย์สมบัติเป็นตัวถ่วงนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=28 Tue, 25 Jun 2019 16:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สนใจปัจจุบันดีกว่าไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=27 Tue, 25 Jun 2019 16:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารถนานิพพานแต่ยังมีลูกเมียอยู่จะได้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=26 Tue, 25 Jun 2019 16:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจหมอดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการให้ไพ่พยากรณ์แม่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนต้องการให้ดูดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูไพ่พยากรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิปัญญาของนักทำนาย หมอดู โหราจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=12&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนธรรมดาก็นิพพานได้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=20 Tue, 25 Jun 2019 16:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายบรรลุธรรมเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=19 Tue, 25 Jun 2019 16:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=18 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=18 Tue, 25 Jun 2019 16:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=17 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานมีตัวตนหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-06-2019&group=1&gblog=17 Tue, 25 Jun 2019 16:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภพภูมิธรรม ๓๓ ภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพซ้อนมิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[มิติคู่ขนาน (Parallel Universe)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเริ่มเป็น "บ้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ้าหลงมิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=11&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=10 Wed, 22 May 2019 13:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสามหาพลังสัปปายะบรรลุสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=9 Wed, 22 May 2019 13:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัสพลังคู่สนทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=8 Wed, 22 May 2019 13:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแทรกผ่านหรือเกิดจากจิตใต้สำนึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=7 Wed, 22 May 2019 13:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการรับพลังจากธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะรับพลังจากธรรมชาติยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรับพลังจากองค์เทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=4 Wed, 22 May 2019 13:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การสัมผัสพลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=3 Wed, 22 May 2019 13:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["พลังจิต" คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=2 Wed, 22 May 2019 13:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรุงแต่งของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=10&gblog=1 Wed, 22 May 2019 13:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[นกเขาไม่ขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=9 Wed, 22 May 2019 21:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ผัวเมียเลิกกันแล้วไม่อาฆาตกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=8 Wed, 22 May 2019 21:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเลิกกับแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=7 Wed, 22 May 2019 21:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับขั้นราคะผู้ปฏิบัติหน้าที่เทพธิดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=6 Wed, 22 May 2019 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=5 Wed, 22 May 2019 21:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของการสมสู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=4 Wed, 22 May 2019 21:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักหลากหลายมิติ ๑๒ ขั้นตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=9&gblog=3 Wed, 22 May 2019 21:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[สยบพิษรักแรงแค้น ของผัวและเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=2 Mon, 20 May 2019 18:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคะแห่งสุขทุกข์ กับราคะแห่งสันติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=9&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าสมาธิมีแรงพลัง มีความสดชื่นได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=4 Fri, 02 Aug 2019 22:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มีความสุขได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=8&gblog=3 Fri, 02 Aug 2019 22:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าฌาน สู่ภวังคจิต นิ่งและดิ่ง มีประโยชน์น้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-07-2019&group=8&gblog=2 Mon, 22 Jul 2019 20:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=8&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พิจารณา "วิบาก" 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-01-2020&group=7&gblog=4 Mon, 20 Jan 2020 21:25:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณ ๑๖ ขั้น ฉบับซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=3 Mon, 20 May 2019 15:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[16 ญาณแห่งความจริงแท้ ในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=2 Mon, 20 May 2019 15:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=7&gblog=1 Mon, 20 May 2019 15:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมวิเคราะห์จำในความคิดไม่ได้ ต้องออกมาเขียนบนกระดาษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=02-08-2019&group=6&gblog=2 Fri, 02 Aug 2019 22:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["น้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ ไม่งมงายตรงไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=6&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่สุรัสวดี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=9 Tue, 21 May 2019 17:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่ลักษมี มหาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=8 Tue, 21 May 2019 17:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่อุมาเทวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=7 Tue, 21 May 2019 17:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อพิฆเณศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=6 Tue, 21 May 2019 17:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อวิษณุนารายณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=5 Tue, 21 May 2019 17:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อศิวะมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=4 Tue, 21 May 2019 17:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อท้าวมหาพรหมธาดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=3 Tue, 21 May 2019 17:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อตรีมูรติอภิมหาเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=5&gblog=2 Tue, 21 May 2019 17:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=5&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระแม่คงคา ชำระล้างบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=5&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระสงฆ์ อย่างเข้าใจซึ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=9 Wed, 31 Jul 2019 19:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระธรรม อย่างเข้าใจซึ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=8 Wed, 31 Jul 2019 19:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชา สรรเสริญพระคุณ พระพุทธเจ้า เข้าใจอย่างแท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=31-07-2019&group=4&gblog=7 Wed, 31 Jul 2019 19:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ายังมีวิญญาณอยู่ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=25-07-2019&group=4&gblog=6 Thu, 25 Jul 2019 21:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=4&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขปริศนา "ปางพระนาคปรก" จิตแห่งพุทธปัญญา มาปรกคุ้มครองพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=18-07-2019&group=4&gblog=5 Thu, 18 Jul 2019 6:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=4&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA["ทางสายกลาง" มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=11-07-2019&group=4&gblog=4 Thu, 11 Jul 2019 2:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=3 Mon, 20 May 2019 15:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ เข้าถึง "บวช" ไม่ตกนรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=2 Mon, 20 May 2019 15:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมจักร กงล้อแห่งพุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=4&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายภาพการทำงานของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=9 Sun, 28 Jul 2019 23:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การจูงจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=8 Sun, 28 Jul 2019 23:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวม เวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=7 Sun, 28 Jul 2019 23:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของ "จิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=6 Sun, 28 Jul 2019 23:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำงานของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=28-07-2019&group=3&gblog=5 Sun, 28 Jul 2019 23:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=4 Tue, 21 May 2019 17:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ประกอบของคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-05-2019&group=3&gblog=3 Tue, 21 May 2019 17:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรามีทั้ง "จิตมาร" "จิตพุทธะ" จะส่งเสริมฝ่ายไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=2 Mon, 20 May 2019 14:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำที่เกี่ยวข้องกับ "จิต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=3&gblog=1 Mon, 20 May 2019 14:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรที่จะทำให้หมู่คณะไม่แตกแยกกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=21-02-2020&group=2&gblog=3 Fri, 21 Feb 2020 11:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื่มเหล้าอย่างมีชั้นเชิง ยังประโยชน์ตนและผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=20-05-2019&group=2&gblog=2 Mon, 20 May 2019 15:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ หัวใจกัลยาณมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=2&gblog=1 Thu, 16 Aug 2018 17:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=9 Wed, 22 May 2019 13:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=8 Wed, 22 May 2019 13:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=7 Wed, 22 May 2019 13:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องเข้าใจถึงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=6 Wed, 22 May 2019 13:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ “ธรรม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=22-05-2019&group=1&gblog=5 Wed, 22 May 2019 13:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำตามธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=4 Thu, 16 Aug 2018 15:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในธรรมสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=3 Thu, 16 Aug 2018 15:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://prommasit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความหมายของ “ธรรม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommasit&month=16-08-2018&group=1&gblog=2 Thu, 16 Aug 2018 15:31:21 +0700